Wat is MIG/MAG lassen en waarvoor is het geschikt?

MIG/MAG lassen is een lastechniek die tegenwoordig veelvuldig wordt toegepast bij bedrijven in de metaalindustrie. MIG/MAG lassen bevat twee afkortingen. MIG staat voor Metal Inert Gas en MAG staat voor Metal Active Gas. De reden waarom deze twee soorten gezamenlijk worden genoemd is dat het lasproces gelijk is en alleen het gebruikte gas verschilt. Daarom wordt het als één lasproces gezien. Ook bij diploma’s van lasopleidingen wordt MIG/Mag lassen op 1 document genoemd.

Elektrisch booglassen
MIG/MAG lassen behoort tot ‘elektrisch booglassen’. Elektrisch booglassen houdt in dat gelast wordt met een elektrische plasmaboog. Deze plasmaboog verhit het materiaal waardoor het te lassen materiaal aan elkaar kan vloeien. Bij de MIG/MAG lastechniek wordt gebruik gemaakt van een elektrode die langzaam afsmelt. Er is een constante spanning aanwezig. Dit is een vlakke horizontale stroombronkarakteristiek.  MIG/MAG lassen verschilt van TIG lassen en ‘lassen met beklede blektrode’ omdat daarbij gebruik wordt gemaakt van constante stroom. Dit is een vallende of verticale stroombronkarakteristiek.

Bij MIG/MAG lassen wordt tijdens het lasproces voortdurend draad toegevoegd. Deze lasdraad wordt door de lastoorts aangevoerd en door de lasser gebruikt om de las te leggen. Er ontstaat tijdens het lassen een plasmaboog. De draad in deze plasmaboog vormt de elektrode en is eveneens het toevoegmateriaal voor het lasproces. Tijdens het lassen smelt het werkstuk en het toevoegmateriaal. Het beschermgas zorgt er voor dat het smeltbad wordt beschermd. Zonder beschermgas zou de elektrische plasmaboog het materiaal te veel verhitten waardoor het materiaal zou verbranden door de inwerking van stikstof en zuurstof in de omringende lucht. Doormiddel van een bepaalde druk op het smeltbad worden de materialen in elkaar omgesmolten. Wanneer het smeltbad uithard zitten de gelaste platen, buizen of profielen aan elkaar vast. De las is een niet uitneembare verbinding.

MAG Lassen
Bij MAG lassen wordt gebruik gemaakt van een actief beschermgas. Dit actieve beschermgas kan bijvoorbeeld koolstofdioxide ( CO2 ) zijn. Daarom wordt MAG lassen ook wel CO2 lassen genoemd. Een actief gas reageert met het smeltbad. CO2 wordt door de warmte die ontstaat tijdens het lasproces ontleed in zuurstofradicalen en koolstof. CO2 heeft omdat het een actief gas is invloed op het smeltbad en de kwaliteit van de las. Één van de belangrijkste redenen waarom met CO2 (MAG) wordt gelast in plaats van met MIG heeft te maken met de prijs van het beschermgas. CO2 is goedkoper dan een inert gas zoals Argon.

MIG Lassen
MIG-lassen verschilt van MAG lassen omdat er een ander beschermgas wordt gebruikt. Bij MIG-lassen wordt gebruikt gemaakt van een inert gas. Dit inerte gas kan bijvoorbeeld argon zijn of een mengsel van argon met helium en waterstofgas. Een inert gas wordt een niet actief gas genoemd omdat het niet reageert met andere chemicaliën. Dit kan het smeltbad te goede komen en daarmee de kwaliteit van de las die gelegd wordt.

Voordelen en nadelen van MIG/MAG lassen
Het MIG/Mag lasproces wordt veel gebruikt omdat het op diverse gebieden kan worden toegepast. Daarnaast kun je met een hoge snelheid lassen. Ook kan MIG/MAG lassen ook doormiddel van een robot worden uitgevoerd waardoor het lassen gemechaniseerd verloopt en er een continuïteit ontstaat in de kwaliteit van de lassen. De voordelen van MIG/MAG lassen zijn:

  • Kleine kans op insluiting wanneer de las slepend wordt gelegd.
  • Breed inzetbaar op verschillende soorten staal en staaldiktes.
  • Kan automatisch worden gedaan doormiddel van een lasrobot.
  • MIG/MAG lassen kan in verschillende lasposities worden gedaan, van onder de hand tot boven het hoofd.
  • Het is een vrij snelle lasmethode waarbij ‘meters kunnen worden gemaakt’.
  • De lasdraad wordt voortdurend in de toorts doorgevoerd waardoor de lasser een hand vrij heeft om de toorts te kunnen ondersteunen en te sturen.
  • Het is een behoorlijk goedkope lasmethode wanneer met CO2 wordt gelast.

De nadelen van MIG/Mag lassen zijn:

  • MIG/Mag lassen is niet erg geschikt om in de buitenlucht te doen. Dit komt omdat de wind een ongunstige invloed heeft op de plasmaboog.
  • De apparatuur die nodig om MIG/MAG te lassen is behoorlijk omvangrijk. Er zijn gasflessen en lasdraadrollen nodig. Daarnaast is er een lastransformator nodig en draadtransportmechaniek.
  • MIG/MAG lassen zorgt voor lasspetters. Deze kunnen de las en de rest van het werkstuk voorzien van spetters die zich vasthechten aan het oppervlak. De lasspetters moeten, indien een glad oppervlak gewenst is, worden verwijdert doormiddel van een slijptol of een beitel. De lasspetters kunnen daarnaast ook gaten branden in de kleding van de lasser. Een lasser moet zichzelf beschermen met brandvertragende kleding.