Wat is lekstroom en hoe ontstaat lekstroom?

Lekstroom is een term die wordt gebruikt in de elektrotechniek. Met lekstroom wordt het lekken van spanning of het lekken van stroom bedoelt. Elektrische bedrading en elektrische componenten worden in de praktijk meestal geïsoleerd. De isolatie zorgt er voor dat een installatie veilig is en dat de behuizing van de machine of apparaat niet ongewenst onder spanning kan komen te staan. Daarnaast zorgt de isolatie van elektrische bedrading en elektrische componenten er voor dat het weglekken van spanning wordt beperkt.

Isolatiemateriaal in elektrotechniek
Er zijn verschillende soorten isolatiematerialen die in de elektrotechniek worden gebruikt. Over het algemeen worden kunststoffen gebruikt zoals PVC en XLPE, in de draden en kabels die worden gebruikt in de elektrotechniek. Er zijn echter nog verschillende andere materialen die in de elektrotechniek als isolatiemateriaal kunnen worden aangewend. Zo kan bijvoorbeeld ook keramiek, glas en rubber worden toegepast. De isolerende eigenschappen van deze materialen zijn verschillend. De kwaliteiten van isolatiematerialen worden onder andere aangeduid door de isolatieweerstand. Deze isolatieweerstand is een maat voor de lekstroom die kan worden verwacht wanneer men het desbetreffende isolatiemateriaal gaat gebruiken. De weerstand van een materiaal tegen elektrische stroom wordt aangeduid in ohm. Hoe meer weerstand een isolatiemateriaal biedt hoe hoger de notering is in ohm. Dit kan uiteindelijk gaan tot vele gigaohm.

Lekstroom ondanks isolatiemateriaal
Er bestaat op dit moment nog geen isolatiemateriaal dat 100 procent elektriciteit isoleert. Dit houdt in dat elk isolatiemateriaal dat onder spanning staat wel een klein beetje elektrische stroom doorlaat. Dit doorlaten van elektrische stroom wordt lekstroom genoemd.

Waar komt lekstroom voor?
In elektrische installaties kan uit verschillende componenten stroom weglekken. De lekstromen kunnen onder andere ontstaan in:

  • batterijen,
  • oplaadbare batterijen,
  • loodaccu’s,
  • halfgeleiders,
  • condensators,
  • transformators,
  • isolators,
  • kabels.