Wat is kotteren en wat voor bewerkingstechniek is kotteren?

Kotteren is een bewerkingstechniek die in de werktuigbouwkunde wordt toegepast. Het is een techniek die vooral wordt gebruikt voor de reparatie van gaten in metaalproducten. Kotteren wordt gebruikt om een  rond gat wat beschadigd, versleten of vervormd is, weer in de juiste ronde  vorm te brengen. Tijdens het kotteren staat het product stil en draait het gereedschap. Hiervoor wordt het gereedschap in het hart van het gat geplaatst. Het gereedschap waarmee gekotterd word is excentrisch bevestigd op een draaiende as. Hierdoor maakt het kottergereedschap een cirkelbeweging. Kotteren is een techniek die hoort bij verspaning.

Het kottergereedschap zorgt er voor dat er spanen van het metaal worden verwijderd waardoor het product de gewenste vorm krijgt. Het kottergereedschap is een beitel die zeer snel ronddraait in het stilstaande werkstuk. Er zijn twee verschillende manieren waarop gekotterd kan worden: het langskotteren en vlakkotteren. Deze twee verschillende manieren van kotteren zijn hieronder toegelicht.

Langskotteren
Bij langskotteren maakt het gereedschap voortdurend dezelfde cirkelbeweging. Het gereedschap draait hierbij een gat steeds dieper uit. De diameter blijft tijdens het draaien hetzelfde alleen de beitel gaat langzamerhand verder naar beneden. Langskotteren zorgt voor een gelijke cirkel in het werkstuk met dezelfde diameter.

Vlakkotteren
Het is ook mogelijk om een andere manier van kotteren toe te passen. Vlakkotteren is een techniek waarbij de beitel tijdens het draaien een steeds grotere cirkel maakt in het werkstuk. De beitel drukt hierbij vanuit het hart van het gat naar buiten. Hierdoor wordt de diameter van het gat tijdens het vlakkotteren vergroot. De beitel gaat hierbij niet dieper maar maakt een roterende beweging op dezelfde hoogte.

Kotteren na reparatie doormiddel van lassen
Wanneer een gat versleten is of beschadigd is kan men doormiddel van lassen de beschadiging herstellen. Een las is echter nooit perfect rond. Daarom kan een gat dat doormiddel van lassen is hersteld verschillende oneffenheden bevatten. Om deze oneffenheden te verwijderen en een perfect rond gat te krijgen kan ook gebruik worden gemaakt van kotteren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van vlakkotteren en langskotteren. Wanneer alleen de zijkanten van het gat opgevuld en hersteld zijn kan gebruik worden gemaakt van vlakkotteren. Wanneer het gaat juist opgevuld is door het lasproces kan ook gebruik worden gemaakt van langskotteren.