Wat is kasten- panelenbouw?

Kasten- panelenbouwer valt onder de besturingstechniek. Besturingstechniek is een technisch vakgebied waaronder systemen vallen waarmee machines of installaties kunnen worden bestuurd. Kasten, panelen en bijbehorende PLC hard- en software vormen de besturingstechniek die verbonden is aan een machine of installatie. Een kasten- panelenbouwer kan op verschillende locaties en in verschillende bedrijven ingezet worden. Zo zijn er kasten- panelenbouwers aan het werk in de machinebouw maar worden ze ook ingezet in de industrie en de scheepsbouw. Kasten- panelenbouwers kunnen ingezet worden in de assemblage van nieuwe kasten en panelen. Ook in de reparatie en revisie van bestaande kasten en panelen worden kasten- panelenbouwers ingezet.

Wat zijn kasten?
Een kasten- panelbouwer werkt aan bedrading van panelen en regelkasten. Deze kasten zijn gekoppeld aan machines. Een PLC systeem bevindt zich in de regelkast en wordt door een PLC programmeur (vaak) doormiddel van een laptop ingeregeld. Het PLC systeem is gekoppeld aan de systemen en de bedrading die zich in de bedradingskast of relaiskast bevinden. In de bedradingskast loopt bedrading van de PLC naar verschillende relais. De PLC regelt welke relais worden ingeschakeld en welke worden uitgeschakeld. Wanneer een relais wordt ingeschakeld komt een stroomkring tot stand zodat een deel van de machine elektrische stroom krijgt en een bewerking kan uitvoeren. Wanneer een relais wordt uitgeschakeld wordt de stroomkring verbroken en krijgt een bepaald deel van de machine geen stroom en komt daardoor niet in beweging.

Wat zijn panelen?
Panelen zijn gekoppeld aan regelkasten/ bedradingskasten/ relaiskasten. Daarnaast kunnen panelen ook op deze kasten zelf bevestigd worden. Een paneel is voorzien van verschillende knoppen. Met deze knoppen kan een daartoe bevoegde medewerker de machine aan en uit zetten en kan hij of zij de machine verschillende bewerkingen laten uitvoeren. Wanneer een knop op het paneel wordt ingedrukt gaat er een signaal naar de PLC die in de regelkast is geplaatst. De PLC werkt vervolgens een ladderdiagram af die door de PLC programmeur is ingeregeld. Door het afwerken van de ladderdiagram blijft er uiteindelijk één handeling over die het PLC moet verrichten en dat is een signaal afgeven aan één of enkele relais. Dit relais wordt dan ingeschakeld of uitgeschakeld. Een paneel is het scherm met knoppen die daadwerkelijk gebruikt kunnen worden door degene die de machine bedient. Op het paneel staan als het ware de functies die de machine kan uitvoeren. In het paneel zit ook bedrading.

Wat doet een panelenbouwer?
De taken van een kasten- panelenbouwer zijn divers. De werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit het aanleggen en aansluiten van bedrading. Ook afmonteren van panelen, verdeelinrichtingen en regelkasten komt aan de orde. Het plaatsen en aansluiten van relais in relaiskasten wordt ook door een  kasten- panelenbouwer uitgevoerd. Daarnaast kan de hardware van de PLC door hem of haar worden geplaatst en aangesloten. De kasten en panelen worden gecontroleerd en getest. Eventuele storingen worden opgelost. De werkzaamheden worden voor een groot deel uitgevoerd aan de hand
van schema’s en technische tekeningen. Naarmate een kasten- panelenbouwer meer ervaring en kennis krijgt kan hij of zij meer verantwoordelijkheid dragen en als aanspreekpunt dienen voor collega’s op de werkvloer. In ieder geval moet iemand die aan het werk wil als kasten- panelenbouwer beschikken over een goede theoretische basis. Deze basis kan geboden worden door een opleiding. Zoals de MBO opleiding monteur elektrotechnische panelen MEP.