Wat is het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)

Lassen zijn niet-uitneembare verbindingen die doormiddel van verschillende lasprocessen tot stand kunnen komen. Uiteenlopende materialen kunnen aan elkaar worden bevestigd doormiddel van lassen. Met name in de werktuigbouwkunde worden veel materialen aan elkaar bevestigd doormiddel van een las. Hoofdzakelijk gaat het hierbij om metalen. De kwaliteitseisen die aan een las worden gesteld worden steeds zwaarder. Met name lassen die gelegd zijn in constructies voor de offshore, defensie, scheepsbouw en machinebouw moeten aan zware eisen voldoen.

Wanneer een lasverbinding losbreekt omdat de las niet conform de eisen (ook wel normen genoemd) is gelegd zijn de materiële en financiële gevolgen vaak enorm. Daarnaast kunnen ook mensen ernstig letsel oplopen wanneer een constructie niet aan de eisen voldoet. Bedrijven moeten goed weten hoe lassen gelegd moeten worden en welke eisen daaraan zijn verbonden. Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is een belangrijke instantie voor bedrijven om informatie in te winnen over lasmethodes.

Kennis over lastechnieken is belangrijk
Het Nederlands Instituut voor Lastechniek is een belangrijke instantie voor bedrijven waar veel gelast wordt. Het NIL kan bedrijven ondersteunen op het gebied van kennis over lassen en het lasproces. Bedrijven moeten in de werktuigbouwkunde kwaliteit bieden aan hun opdrachtgevers. De lasmethodes in een bedrijf worden vaak genoteerd in een Welding Procedure Specification WPS. Dit wordt in het Nederlands ook een lasmethodebeschrijving genoemd. In deze beschrijving staat informatie voor de lasser. In een WPS kan een lasser precies lezen welke lasmethode hij of zij moet gebruiken en welke draad. Ook staat in een WPS of er voorgestookt moet worden en welke voorbewerking of lasnaad moet worden aangebracht. De lasser weet ook welke laspositie hij of zij moet gebruiken bij het lassen.

De kennis over het maken van een las is van groot belang. Wanneer een las niet goed gelegd wordt kan deze losraken en kan er flinke schade ontstaan. Lassen aan constructies die onder grote druk komen te staan worden vaak extra goed gekeurd. Dit kan onder andere doormiddel van geluidsgolven en röntgenfoto’s. Bedrijven die te maken hebben met deze hoogwaardige lassen laten hun lassers hiervoor certificeren. Een lascertificaat is een belangrijk document dat op naam staat van een lasser. Met een lascertificaat kan een lasser aantonen dat hij een bepaalde las, in een bepaalde positie, in een bepaald materiaal en met een bepaalde lasmethode kan leggen onder van te voren vastgestelde normen.

Wat doet het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)?
Uit bovenstaande informatie komt naar voren dat kennis over lastechnieken van groot belang is voor bedrijven. Het NIL kan deze kennis aan bedrijven verstrekken. Het NIL heeft samen met bedrijven en de overheid verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van lasprocessen. Door de resultaten van de onderzoeken kan de kwaliteit van het productieproces van bedrijven in de werktuigbouwkunde worden verbetert. De kennis van het NIL kan op verschillende manieren worden geraadpleegd. Zou heeft het NIL verschillende voorlichtingspublicaties. Daarnaast geeft deze instantie informatie weer in artikelen. Ook NIL seminars en voorlichtingsdagen worden door het NIL gehouden. Daarnaast wordt door het Nederlands Instituut voor Lastechniek ook nog een vakblad uitgebracht. Dit vakblad draagt de naam ‘Lastechniek’. In dit speciale vakblad staat informatie over lassen, lasmethodes en worden daarnaast resultaten weergegeven die uit onderzoeksrapporten naar voren komen. Het NIL kan voor een bedrijf een belangrijke informatiebron vormen waarmee de kwaliteit van de lastechniek binnen een bedrijf aanzienlijk kan worden verbetert.