Wat is handlamineren en hoe wordt dit proces uitgevoerd?

Handlamineren is een soort vormgeefproces dat wordt gebruikt voor het maken van vormen en vormdelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een open vorm of mal. Deze open vorm wordt doormiddel van verschillende lagen opgevuld tot de gewenste dikte is bereikt. Men past het handlamineren onder andere toe bij het vervaardigen van vormdelen van polyester.

Wat gebruikt men bij handlamineren?
Als men gaat handlamineren heeft men een aantal materialen en middelen nodig. De volgende middelen en materialen worden meestal gebruikt:

  • Een mal of open vorm. Deze vorm is open zodat men zelf met de hand in die mal of vorm lagen kan aanbrengen.
  • Losmiddel wordt gebruikt om er voor te zorgen dat de lamineerlagen niet hechten aan de mal.
  • Gelcoat is materiaal dat wordt gebruikt als de buitenste lamineerlaag.
  • Rollers gebruikt men om de verschillende lamineerlagen goed tegen elkaar aan te drukken zodat de lucht eruit kan ontsnappen.
  • Weefseldoek is het materiaal dat hars een bepaalde structuur en stevigheid biedt.
  • Hars wordt in vloeibare vorm toegepast om de weefseldoeken te vullen en de doordrenken.

Hoe wordt handlamineren uitgevoerd?
Als men bovenstaande materialen heeft aangebracht in een werkplaats kan men in feite gaan starten met het lamineren. Men gaat hierbij eerst de open mal voorzien van een laag losmiddel. Dit losmiddel zorgt er voor dat de lagen die later worden aangebracht zich niet gaan vasthechten aan de mal. Het losmiddel moet eerst uitharden voordat de gelcoating wordt aangebracht. De gelcoat is de buitenste laag van de vorm die in de mal wordt gemaakt. Deze gelcoat is dicht en moet de mal goed bedekken. De gecaot is in verschillende kleuren beschikbaar. Met de gelcoat wordt de uitstraling, kleur en afwerking van de vorm in belangrijke mate bepaald.

Na het aanbrengen van de gelcoat worden verschillende weefseldoeken in de mal aangebracht. Deze weefseldoeken worden ondergedompeld in een kunststof hars zodat de weefseldoeken doordrenkt van deze hars zijn. nadat de weefseldoeken over der gelcoat zijn aangebracht worden deze met rollers goed uitgesmeerd zodat er geen luchtbellen meer tussen de gelcoat en de mal aanwezig zijn. Na iedere nieuwe laag weefseldoek gaat men weer met een roller de doeken aandrukken om de lucht te verwijderen. Het aantal weefselmatten dat wordt aangebracht bepaald in grote mate de stevigheid van de vorm.

Als men de laatste weefselmat heeft aangebracht moet men wachten tot de hars is uitgehard. Dan kan het laminaat uit de mal worden genomen. De vorm die is ontstaan kan nog worden bewerkt. Men kan de zijkanten afkorten en men kan eventueel ook gaten boren in het laminaat. Dit is echter afhankelijk van de toepassing van de laminaatvorm. De buitenzijde van het laminaat is door de gelcoat mooi glad. Aan de binnenkant ziet men vaak de weefselmatten nog zitten. De binnenkant van het laminaat is daardoor ruwer dan de buitenkant.