Wat is energieopslagtechniek?

Energieopslagtechniek is het gebruiken van technische oplossingen en mogelijkheden om elektrische energie op te slaan. Er zijn verschillende energieopslagtechnieken die gebruikt kunnen worden om elektriciteit op te slaan. Deze opslagtechnieken worden vrijwel altijd gebruikt om een balans te realiseren tussen de vraag naar elektriciteit en het aanbod van elektriciteit op een elektriciteitsnetwerk.

Producenten van elektriciteit zoals kolencentrales maar ook grote windparken sturen goedkope overtollige dalurenelektriciteit via het transmissienet naar zogenaamde buffercentrales. Deze buffercentrales worden gebruikt voor tijdelijke opslag van de energie. Buffercentrales spelen tevens een rol bij de grootschalige belastingsverdeling van een onderling verbonden elektriciteitsnetwerk.

Energieopslagtechniek is een oplossing voor black-outs
Wanneer er ten opzichte van de vraag naar elektriciteit te weinig elektriciteit wordt opgewekt dan kan men zich wenden tot de buffercentrales om meer elektrische energie op het elektriciteitsnet te distribueren naar de afnemers. Men zou de buffercentrales dan kunnen beschouwen als energieleveranciers. Door energieopslagtechniek worden de kosten van elektriciteit bij een sterk stijgende vraag naar elektriciteit beperkt. Men kan dan namelijk elektriciteit uit de buffercentrales halen. Als men geen energieopslagtechniek zou gebruiken dan was men genoodzaakt om voortdurend veel elektriciteit te produceren. Dan zou er juist sprake zijn van een overproductie op de elektriciteitsmarkt op momenten met weinig vraag naar elektriciteit.

Als men de productie niet zou gaan verhogen wordt de kans groot dat er zogenaamde back-outs ontstaan op het elektriciteitsnet. Deze black-outs zijn momenten waarop er te weinig stroom beschikbaar is ten opzichte van de vraag. Black-outs kunnen echter worden voorkomen door energieopslagtechniek. Nu steeds meer kolencentrales worden gesloten en men steeds meer gebruik gemaakt maakt van windmolenparken is naast de vraag naar elektriciteit ook het aanbod van elektriciteit niet meer constant.

Men is voor de opbrengsten van elektriciteit immers afhankelijk van de windkracht die aanwezig is om de windturbines in beweging te brengen. Als er te weinig windkracht is kunnen er ook black-outs ontstaan op het elektriciteitsnet als de vraag naar elektriciteit constant blijft of toeneemt. Juist dan is energieopslag van groot belang om voor een constante beschikbaarheid van elektriciteit te zorgen. Dit is echter nog moeilijk realiseerbaar in de praktijk. Men verwacht namelijk enorme schommelingen in de energieproductie van windmolens en zonne-energie. Verschillende engineers zijn op dit moment bezig om een concrete werkbare oplossing te bedenken voor dit probleem.