Wat is een WPS of een lasmethodebeschrijving?

WPS is een Engelse afkorting die staat voor Welding Procedure Specification. Dit is in het Nederlands een lasmethodebeschrijving. De afkorting WPS en het woord lasmethodebeschrijving worden in Nederland beiden gebruikt door bedrijven in de werktuigbouwkunde. Kwaliteit wordt een in toenemende mate belangrijk voor bedrijven. Door het leveren van kwaliteit kunnen bedrijven garanties bieden aan hun klanten en daarmee hun concurrentiepositie verbeteren.

Voor wie is een WPS of lasmethodebeschrijving bedoelt?
Een WPS of lasmethodebeschrijving is een schriftelijk document. Hierin zijn de lasprocedures beschreven die de lasser of lasrobotoperator moet hanteren bij het lassen van zijn of haar werkstuk. De lasmethodebeschrijving zorgt er voor dat lasser en lasrobotoperator weten hoe het werkstuk gelast moet worden en welke materialen en posities daarvoor gebruikt moeten worden. Door het opvolgen van de richtlijnen in deze beschrijving wordt de gewenste kwaliteit geleverd. Een middelbaar lastechnicus (MLT) is onder andere bevoegd om een lasmethodebeschrijving te maken en ziet er samen met een kwaliteitsafdeling op toe dat deze beschrijving op de werkvloer wordt gehanteerd en tot het gewenste resultaat leidt. Uiteindelijk wordt met de WPS of lasmethodebeschrijving een gegarandeerde kwaliteit geboden aan de klant.

Wat staat er in een WPS of lasmethodebeschrijving?
Een lasmethodebeschrijving of WPS bevat alle informatie die een lasser of lasrobotoperator nodig heeft om een las te maken die aan vooraf vastgestelde normen voldoet. De lasser kan in deze beschrijving informatie vinden over het materiaal dat gelast moet worden en welk lasproces daarbij gehanteerd moet worden. Het soort lasdraad en de lasdraaddiameter is beschrijven en de bij behorende ampère range, volt en range in cm per minuut. Ook de warmt inbreng is aangegeven in het aantal Kj per millimeter.

Daarnaast is in een WPS of lasmethodebeschrijving aangegeven wat voor lasnaad aangebracht moet worden en in hoeveel lagen deze moet worden gevuld. Lassen kan in verschillende lasposities daarom wordt in deze methodebeschrijving ook de laspositie aangegeven. Soms moet materiaal worden voorverwarmd om een goede las te kunnen maken. Daarom wordt in de lasmethodebeschrijving informatie weergegeven over de voorverwarmtemperatuur en de voorverwarmmethode wanneer dit van toepassing is.