Wat is een technocratie en wat is een technocraat?

Technocratie en technocraat zijn woorden die verband houden met elkaar. Een technocratie wordt geleid door technocraten. Technocratieën zijn organisatiestructuren waarbij de nadruk ligt op techniek en wetenschap. Deze organisatiestructuren maken beleid op basis van verschillende analyses.  De analyses die bij de beleidsvorming van een technocratie wordt gebruikt kan zowel een technische, economische als een sociale grondslag hebben. Binnen een technocratie kunnen technocraten werken. Daarnaast zijn er technocraten die niet in een technocratie werken maar over een technocratische manier van denken en leven beschikken. Hieronder worden de begrippen technocratie en technocraat uitvoeriger beschreven.

Wat is een technocratie?
De koers van een technocratie wordt bepaald aan de hand van de output van deze analyses. Door deze kenmerken wordt een technocratie bestuurd door mensen die specifieke kennis hebben op bepaalde vakgebieden. Een technocratie bevat een regering of bestuur met allemaal verschillende intellectuelen die met hun kennis een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een bepaald onderdeel van een bedrijf of regering. Kennis staat centraal bij een technocratie. Sociale vaardigheden zijn hieraan ondergeschikt. Ook politieke ideologieën zijn niet van belang bij een technocratie. Het draait allemaal om wat theoretisch en praktisch het beste kan worden toegepast op basis van analyses en berekeningen.

Technocratieën, worden zoals eerder genoemd, geleid door intellectuelen. Ook managers spelen in een technocratie een grote rol. Deze intellectuelen en managers nemen de positie in van politici. Politieke aspecten komen in de technocratie minder aan de orde. Hierdoor worden problemen en vraagstukken op een methodisch aangepakt zonder dat de leidinggevenden zich zorgen hoeven te maken om hun politieke status of verkiezingen. Dit zorgt er voor dat een technocratie effectief problemen van een land of organisatie kan oplossen. Vanwege het gebrek aan politieke belangen kunnen technocratieën ook minder gunstige maatregelen doorvoeren binnen een land. Deze maatregelen kunnen ze echter wel goed onderbouwen doormiddel van theoretische modellen, analyses en berekeningen. De manier waarop met problemen wordt omgegaan in een technocratie is rationeel. Emotionele aspecten zijn niet of nauwelijks van belang. Hierdoor kunnen duidelijke kosten en baten analyses worden gemaakt van plannen die ingevoerd moeten worden. Wanneer een plan volgens deze analyses meer opbrengt dan de kosten die er aan verbonden zijn is een plan rendabel.

Wat is een technocraat?
Technocraten zijn mensen die over een gedegen wetenschappelijke kennis beschikken. Hierdoor proberen ze als intellectuelen sturing te geven aan organisaties of regeringen. Ze plaatsen hierbij effectiviteit boven aan het beleidsproces. Als iets effectief is en goed onderbouwd kan worden doormiddel van wetenschap dan is een plan goed. Daarbij wordt niet direct naar de legitimiteit gekeken. Een technocraat wil niet beoordeeld worden om de persoon die hij of zij is. Technocraten hechten meer belang aan waardering op basis van de effectiviteit van het beleid dat door hen ontwikkeld is. Ze gaan er vanuit dat de bevolking het technocratische bestuur legitimiteit op basis van het effect van het beleid dat door hen ontwikkelt is. technocraten zijn rationeel ingesteld. Mensen die zeer technocratisch ingesteld zijn hebben een hoog intelligentiequotiënt IQ. Omdat ze meestal minder waarde hechten aan emotionele aspecten hebben technocraten de neiging om minder sociaal te zijn. Technocraten worden door mensen die wel belang hebben aan sociale omgang vaak gezien als zakelijk of afstandelijk. Technocraten kunnen mensen ook zien als productiemiddelen die een bepaald resultaat moeten opleveren om rendabel te zijn. Deze cijfermatige resultaatgerichte instelling wordt technocraten niet altijd in dank afgenomen.