Wat is een cremona of een cremonadiagram?

Cremonadiagram is een woord dat wordt gebruikt in de constructie en de constructieleer. Het woord is afgeleid van de naam van een Italiaanse wiskundige Luigi Cremona  (Pavia, 7 december 1830 – Rome, 10 juni 1903). Hij bedacht de naam de naam cremonadiagram tijdens de bouw van de Eiffeltoren. Een cremonadiagram wordt ook wel kortweg Cremona genoemd.

Hoe ziet een cremonadiagram er uit?
Een cremonadiagram kan verschillende vormen hebben. Het is een krachtenfiguur dat bestaat uit een aantal knooppunten. In een cremonadiagram is het krachtenverloop van alle knooppunten opgenomen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van driehoekverbindingen (piramides). De piramide is een vormvaste constructie en daardoor wordt deze vorm veel toegepast in vakwerk. Onder vakwerk verstaat men in deze context een samenstelling van staven of buizen. De staven worden onderverdeelt in trekstaven, drukstaven en zogenoemde nulstaven.

Vervorming van een constructie door belasting
De treksterkte van de staven en de sterkte die de staven hebben om een bepaalde druk te dragen kan doormiddel van een cremona worden vastgesteld. Ook de lengte verandering van de staven kan worden verwerkt in een cremona. Een constructie of bouwwerk welke zwaar belast wordt verandert namelijk van vorm. Metalen kunnen namelijk worden opgerekt omdat ze (in beperkte mate) elastisch zijn. Wanneer één metalen deel van een constructie wordt opgerekt heeft dit echter ook gevolgen voor de punten waar dit metalen deel mee in verbinding staat. De belasting wordt dus overgebracht op een groter deel van de constructie. De kracht die op de constructie wordt uitgeoefend wordt daardoor in feite door meerdere delen van de constructie gedragen. De vervormingen van de constructiedelen wordt in een cremona verwerkt.