Wat is een compressor en waarvoor wordt een compressor gebruikt?

Compressors zijn apparaten die worden gebruikt om lucht te comprimeren tot de gewenste druk om arbeid te kunnen verrichten. Een compressor zuigt hiervoor lucht aan uit de omgeving. De lucht komt in de compressor terecht en wordt daar op druk gebracht. Hierdoor wordt de druk van de lucht hoger dan de omgeving. Een compressor creëert in feite luchtdruk. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Er zijn verschillende soorten compressoren op de marktaanwezig. Een belangrijk verschil zit in de manier waarop lucht op de gewenste druk wordt gebracht.

Verschillende soorten compressors
Compressors kunnen lucht doormiddel van zuigers op druk brengen. Dit zijn de zogenoemde zuigercompressors. Deze compressors worden veel gebruikt. Naast zuigercompressors zijn er ook compressors die lucht doormiddel van schroeven op druk brengen. Dit zijn schroefcompressors. Bij dit type compressor wordt lucht op druk gebracht door twee parallel geplaatste schroeven met in elkaar grijpende schroefprofielen. De assen van de schroeven zijn tegengesteld waardoor lucht in één bepaalde richting wordt gedrukt. Schroefcompressors leveren meer lucht dan zuigercompressors. De hiervoor genoemde compressors worden het meeste toegepast. Naast deze compressorsoorten zijn er ook nog andere compressors zoals schoepencompressors en membraamcompressors.

Hoe werkt een compressor?
met een compressor wordt lucht op een bepaalde druk gebracht. De luchtdruk wordt uitgedrukt in bar. Met een compressor kan een luchtdruk worden gerealiseerd van 6 bar of meer. Het is belangrijk dat er continue luchtdruk aanwezig is die door de compressor wordt gegenereerd. Wanneer deze luchtdruk weg zou vallen kan het systeem waarop de compressor is aangesloten ook stil komen te liggen. Daarom kan op de compressor een ketel worden aangesloten. In deze ketel wordt lucht op de gewenste luchtdruk gehouden. Hierdoor functioneert de ketel als buffer.

Het is echter ook mogelijk om de perslucht vanuit de compressor meteen op een slang te zetten waardoor in de slang lucht met een bepaalde druk kan worden getransporteerd. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor pneumatiek. Een compressor heeft minimaal één uitgang waar een persluchtslang op kan worden aangesloten. Vaak zijn er meerdere uitgangen waardoor meerdere slangen tegelijk van perslucht kunnen worden voorzien. Aan het uiteinde van de persluchtslang kunnen pneumatische gereedschappen worden geplaatst. Ook kan de compressor doormiddel van een persluchtslang worden verbonden aan een productiesysteem. Een compressor gebruikt veel energie om lucht op druk te brengen. Daarom moet een compressor niet onnodig ‘draaien’ als er geen perslucht nodig is.