Wat is een apparaat en wat is apparatenbouw?

Het woord apparaat kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. De definitie of omschrijving van ‘apparaat’ is afhankelijk van de toepassing en de context waarin het woord wordt gebruikt. Over het algemeen volstaat de algemene omschrijving:

Een apparaat is een object of werktuig dat samengesteld is uit verschillende onderdelen.

Synoniemen voor het woord apparaat zijn toestel, machine, werktuig en zelfs het woord gereedschap wordt als synoniem voor het ‘apparaat’ gebruikt.

Apparaten ingedeeld op basis van aandrijving
Er zijn zeer veel verschillende soorten apparaten. Er kan bijvoorbeeld een indeling worden gemaakt in de manier waarop een apparaat in beweging wordt gebracht. Vroeger werkte een groot deel van de apparaten die werden gebruikt op spierkracht of op stoomdruk. De meeste fitnessapparaten  worden tegenwoordig doormiddel van spierkracht in beweging gebracht maar verder wordt spierkracht van mensen nauwelijks nog benut. Er zijn bijna ook geen boeren meer die kracht van paarden en andere lastdieren gebruiken om apparaten aan te drijven. De komst van stoom heeft voor grote veranderingen gezocht. Er ontstond een industriële revolutie en landbouwmechanisatie. De toepassing van elektriciteit heeft er voor gezorgd dat er nieuwe apparaten ontstonden.

Huishoudelijke apparaten zijn tegenwoordig bijna allemaal voorzien van een stekker zodat ze op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een koffiezetapparaat of een mixer. Ook zijn er apparaten die op elektrische stroom uit baterijen werken.  Voorbeelden hiervan zijn een fotoapparaat en een gehoorapparaat. Het laatste voorbeeld maakt duidelijk dat ook in de medische wereld gebruik wordt gemaakt van apparaten.

Apparaten in de toekomst
Apparaten worden steeds belangrijker voor mensen omdat apparaten werkzaamheden voor mensen verlichten, overnemen of nauwkeuriger uitvoeren. Relatief nieuw is de mogelijkheid om apparaten met elkaar te laten communiceren of doormiddel van een interface te laten communiceren met mensen. Apparaten worden steeds geavanceerder en zullen in de toekomst een grotere rol gaan spelen bij productieprocessen en verschillende processen binnen defensie, wonen, werken en de zorg.

Wat is apparatenbouw?
Het aantal verschillende soorten apparaten in de wereld is enorm. De omvang, de toepassing en de aandrijving van apparaten is uiteenlopend. De wensen van particulieren en bedrijven veranderen voortdurend waardoor ook de eisen die aan de apparaten worden gesteld steeds zwaarder en uitgebreider worden. Engineers, constructeurs en tekenaars houden zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en tekenen van apparaten. Deze werknemers zetten zich in voor de apparatenbouw. De daadwerkelijke apparatenbouw is het samenstellen van apparaten op basis van constructietekeningen. Omdat er zeer veel verschillende apparaten bestaan zijn er ook verschillende apparatenbouwers in de wereld. Meestal zijn deze apparatenbouwers gericht op een specifieke sector en ontwikkelen ze een bepaald type apparaten. Dit is door de jaren heen zo gegroeid omdat het bouwen van apparaten steeds specialistischer is geworden.