Wat is een aggregaat en waarvoor wordt een aggregaat gebruikt?

Aggregaten zijn generatoren die worden gebruikt in een omgeving waar geen netstroom aanwezig is. Doormiddel van een motor wekt een aggregaat elektriciteit op. Aggregaten moeten worden voorzien van brandstof. De brandstof die voor aggregaten kan worden gebruikt is  diesel of benzine. Deze brandstoffen worden in de motor van de aggregaat verbrand waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Aggregaten worden niet alleen gebruikt in een omgeving waar geen elektriciteit voorhanden is. Ook ziekenhuizen, bedrijven en andere utiliteit gebruiken aggregaten. In deze gebouwen vormt een aggregaat een noodstroomvoorziening. Wanneer de stroom uitvalt wordt de aggregaat gebruikt om stroom op te wekken. Deze aggregaten worden ook wel noodaggregaten genoemd.

Verschillende aggregaten
In de praktijk worden verschillende aggregaten gebruikt. De verschillen tussen de aggregaten hebben te maken met de omvang en het soort brandstof dat gebruikt wordt. Ook het vermogen dat door de aggregaten wordt geleverd verschilt. Er zijn daarnaast mobiele aggregaten die verplaatst kunnen worden en vaste aggregaten die in een gebouw worden neergezet. De laatste soort aggregaat komt veel voor in gebouwen waarbij de aggregaat als noodstroomvoorziening wordt gebruikt.  De volgende aggregaten worden onder andere gebruikt:

  • Dieselfluisteraggregaat. Deze maakt gebruik van de brandstof diesel en levert een spanning van 400V. Deze aggregaat zit in een gesloten behuizing. Voordeel van deze aggregaat is dat deze weinig geluid produceert. Dieselfluisteraggregaten worden gebruikt voor evenementen. Daarnaast worden ze ook gebruikt voor de wegenbouw en op bouwplaatsen.
  • Dieselaggregaat. Deze aggregaat maakt gebruik van diesel en levert een vermogen van 3000W-6000W en een spanning van 230V/400V. Deze aggregaat is bedrijfszekerder dan de aggregaten met benzinemotor.
  • Benzineaggregaat. Heeft als brandstof benzine en levert een spanning van 230V/400V. Deze aggregaat is geschikt voor apparatuur die gebruik maakt van krachtstroom (400V).
  • Benzineaggregaat. Deze aggregaat maakt gebruik van de brandstof benzine en levert een spanning van 230V. De aggregaat staat in een open rek. Het vermogen van deze aggregaat is  1000W tot 3000W-6000W.
  • Fluisteraggregaat. Deze aggregaat draait ook op benzine en levert een spanning van 230V. Deze aggregaat maakt weinig geluid en in daarnaast zuinig in brandstof gebruikt. ook is de aggregaat vrij compact. Het vermogen dat geleverd kan worden met deze aggregaat is 1000W.

Welke aggregaat moet worden gebruikt?
Elke aggregaat heeft voor en nadelen. Grote aggregaten die veel vermogen leveren kosten veel geld en nemen veel ruimte in beslag. Daarnaast verbruiken ze veel brandstof en maken ze lawaai. Het is belangrijk om goed na te gaan welke eisen aan een aggregaat worden gesteld voordat tot aanschaf van een aggregaat wordt overgegaan. Hierbij kan gelet worden op vermogen, verbruik, omvang en brandstof.