Wat is een aandrijving en welke soorten aandrijvingen zijn er?

Machines en machineonderdelen worden in beweging gebracht door aandrijvingssystemen. Een aandrijving is de kracht waarmee een machine of toestel wordt voortgestuwd. Er zijn in de techniek verschillende aandrijfsystemen. De volgende aandrijfsystemen worden in de techniek toegepast:

  • Mechanische aandrijvingen
  • Elektrische aandrijvingen
  • Pneumatische aandrijvingen
  • Hydraulische aandrijvingen

Hieronder worden de verschillende soorten aandrijvingen toegelicht. In de laatste alinea is ook informatie weergegeven over gecombineerde aandrijvingen.

Mechanische aandrijving
Voorbeelden van mechanische  aandrijfsystemen zijn verbrandingsmotoren. Verbrandingsmotoren voor auto’s zorgen er voor dat zuigers krukassen in beweging brengen. Om deze beweging te realiseren moeten de zuigers doormiddel van druk naar beneden worden gestuwd. Deze druk ontstaat door het verbranden van een brandstof. Verbrandingsmotoren kunnen ook worden gebruikt om schoepen in beweging te brengen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een as gaan draaien.

Elektrische aandrijving
Een elektrische aandrijving zorgt er voor dat elektrische energie wordt omgezet in mechanische energie. Hierdoor kunnen onderdelen van werktuigen in beweging worden gebracht. Elektromotoren worden in de techniek veelvuldig toegepast. Het grote voordeel van elektromotoren is dat ze aangesloten kunnen worden op een elektriciteitsnet. Daarnaast is het mogelijk om machines die elektrisch worden aangedreven te voorzien van een accu. Hierdoor kunnen machines en werktuigen die elektrisch aangedreven worden bijna overal worden ingezet. De mogelijkheid om zonne-energie om te zetten in elektrische energie zorgt er voor dat elektrisch aangedreven machines met geringe energiekosten in beweging kunnen worden gebracht.

Hydraulische en pneumatische aandrijvingen
Voor het in beweging brengen van losse componenten wordt ook wel gebruik gemaakt van hydraulische en pneumatische systemen. Een hydraulische aandrijving brengt componenten in beweging doormiddel van vloeistofdruk. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van hydrauliekolie. Pneumatische aandrijvingen brengen componenten in beweging doormiddel van luchtdruk.

Hybride aandrijvingen
Het is ook mogelijk om verschillende aandrijfsystemen met elkaar te combineren. Zo kan een hydraulisch-hybride aandrijving worden toegepast in de auto-industrie. Bij deze variant van een hybride aandrijving wordt gebruikt gemaakt van verbrandingsmotor en word daarnaast gebruik gemaakt van een aandrijving met hydrauliekolie.

De meest voorkomende variant van een hybride aandrijving in de auto-industrie is de variant waarbij een aandrijving doormiddel van een verbrandingsmotor wordt gecombineerd met een aandrijving doormiddel van een elektromotor. Deze elektromotor ontleend haar stroom uit een accu. Om voldoende vermogen te leveren is een hybrideauto voorzien van een grote accu die een behoorlijke capaciteit kan leveren. Deze accu zorgt er echter voor dat de auto wel zwaarder is. daarom moet er meer vermogen worden geleverd om de auto in beweging te brengen.