Wat is de Metaalunie en wat doet de Metaalunie?

De Metaalunie is de grootste ondernemersorganisatie voor midden- en kleinbedrijven in de metaalsector. De mkb-bedrijven die aangesloten zijn bij de Metaalunie zijn divers. De diversiteit zit niet alleen in de producten die de bedrijven vervaardigden, ook de omvang van de bedrijven loopt sterk uiteen. Zo zijn er kleine bedrijven van 5 tot 15 werknemers aangesloten bij de Metaalunie maar ook grote bedrijven waarin meer dan 100 werknemers werkzaam zijn. In totaal zijn er bij de Metaalunie flink wat leden aangesloten. Het ledenaantal is ruim 13.000.

In welke sectoren is de Metaalunie actief?
De metaalunie is in verschillende sectoren actief. Hierbij kan gedacht worden aan metaalbedrijven in de fijnmechanische techniek maar ook bedrijven die grote grove metaalconstructies produceren en assembleren. De metaal is een brede branche waarin veel verschillende processen plaatsvinden. De Metaalunie is actief in vrijwel elk bedrijfsproces in de metaalsector. Zo zijn er scheepsbouwers en jachtenbouwers bij de Metaalunie aangesloten. Ook grote machinebouwers en lasbedrijven behoren tot het klantenbestand van de Metaalunie. Aan deze bedrijven zijn vaak toeleveranciers zoals verspanende bedrijven verbonden en gereedschapbouwers. Deze bedrijven kunnen echter ook bij de Metaalunie aangesloten zijn.

Bedrijven in de afwerking zoals slijpbedrijven en polijsters kunnen eveneens aangesloten zijn bij de Metaalunie. Bedrijven in de (industriële) elektronica en meet- en regeltechniek hebben veel te maken met softwaresystemen en elektrotechniek. Ondanks dat kunnen ook deze bedrijven bij de Metaalunie aangesloten zijn. De Metaalunie heeft een enorme diversiteit in haar ledenbestand. Dit zorgt er voor dat binnen deze ondernemersorganisatie veel kennis samen komt.

Wat doet de Metaalunie?
De metaalunie is een ondernemers organisatie die veel informatie verstrekt aan haar leden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan informatie over CE-markeringen en NEN normeringen. Daarnaast is bij de Metaalunie ook informatie op te vragen over juridische aspecten en de cao. De Metaalunie is aangesloten bij MKB-Nederland. De organisatie heeft een buitendienst waardoor ze direct contact heeft met de leden die bij de organisatie zijn aangesloten. De stem van elk lid van de Metaalunie telt mee. De kennis en informatie van deze organisatie wordt gedeeld.

Leden van de Metaalunie kunnen gratis advies inwinnen over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan juridisch advies voor bedrijven over bedrijfseconomische zaken, fiscale zaken en bestuursrechtelijke aspecten. Verder wordt kennis doormiddel van verschillende media verspreid. Dit gebeurd onder andere op de website en de uitgave van het vakblad Metaal & Techniek uit.

De Metaalunie organiseert ook bijeenkomsten voor de leden die bij de unie zijn aangesloten. Deze bijeenkomsten worden regionaal gehouden en behandelen verschillende onderwerpen. Er worden onder andere netwerkbijeenkomsten georganiseerd en informatiebijeenkomsten gehouden die bepaalde onderwerpen behandelen die verbonden zijn aan de metaalbranche of werktuigbouwkunde.