Wat is avionica en waar wordt avionica gebruikt?

Avionica is een woord dat is samengevoegd uit de woorden aviatiek en elektronica. Aviatiek is een ander woord voor luchtvaart en elektronica is een technisch vakgebied. De betekenis van deze twee woorden in de samenvoeging maakt duidelijk waar avionica voor staat. Met avionica word de toepassing elektronica in de luchtvaart bedoelt. Doordat avionica met name om de toepassing van elektronica gaat in de luchtvaart gaat is het een technisch vakgebied dat als subonderdeel van elektrotechniek kan worden beschouwd.

Waar wordt avionica gebruikt?
Avionica wordt zowel in de burgerluchtvaart als in de militaire luchtvaart gebruikt. in de luchtvaart voor burgers wordt avionica met name gebruikt voorde vluchtinstrumenten. Hierbij kan gedacht worden aan de middelen waarmee het vliegtuig kan navigeren. Daarnaast zijn er aan boord van een vliegtuig verschillende communicatiemiddelen aanwezig om in het vliegtuig te communiceren en te communiceren met andere vliegtuigen en met de luchthavens op de grond. Bij deze verschillende vluchtinstrumenten wordt veel gebruik gemaakt van elektronica.

Voor de militaire luchtvaart wordt nog meer elektronica toegepast. Dit heeft met name te maken met het tijdig ontdekken van vijandige projectielen en vliegtuigen. Daarom wordt bij de militaire luchtvaart ook aandacht besteed aan elektronische systemen die gebruikt worden om de omgeving van het vliegtuig in de gaten te houden. Hierbij kan gedacht worden aan radarsystemen en andere optische systemen om bijvoorbeeld in het donker de bewegingen van de vijand op de grond in de gaten te houden. Wanneer vijandelijke objecten het vliegtuig naderen zijn er verschillende zelfbeschermingssystemen aan boord van het militaire vliegtuig aanwezig om de projectielen uit de lucht te schieten of van het vliegtuig weg te leiden. Bij al deze systemen wordt veel gebruik gemaakt van elektronica.

Wat is een avionica technicus?
Een technisch medewerker die bevoegd is om te werken aan de avionica draagt een grote verantwoordelijkheid. In de functie van avionica technicus kan hij of zij werken aan verschillende elektrische systemen ten behoeve van de navigatiesystemen en vluchtleidingsystemen van verschillende vliegtuigen. De systemen waarmee vliegtuigen zijn uitgerust kunnen onderling verschillen. Er zijn niet alleen verschillen tussen militaire vliegtuigen en burgervliegtuigen, ook onderling verschillen de vliegtuigen. Een avionica technicus moet van te voren goed op de hoogte zijn van de verschillende technische systemen van het vliegtuig waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Hiervoor worden vaak specifieke trainingen gevolgd. Een avionica technicus heeft een belangrijke technische functie in de luchtvaarttechniek.

Waar werkt een avionica technicus?
Een avionca technicus werkt in veel gevallen in een team bij een groot bedrijf. Hierbij kan gedacht worden aan grote vliegtuigmaatschappijen of aan een Maintenace Repair Organisation voor vliegtuigen. In een dergelijk bedrijf zijn verschillende technische specialisten aanwezig die elkaar kunnen ondersteunen om de werkzaamheden aan vliegtuigen zo goed mogelijk uit te voeren. Wanneer deze werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Wanneer vliegtuigen niet goed kunnen communiceren omdat de elektronica niet goed is aangelegd kan het zijn dat de vliegtuigen niet duidelijk kunnen aangegeven welke koers ze hanteren. Met name bij drukke luchthavens moet de koers van vliegtuigen goed op elkaar worden afgestemd omdat anders botsingen kunnen ontstaan met fatale gevolgen.

Daarnaast zijn in de cockpit van de vliegtuigen verschillende meters en displays aanwezig. Deze laten informatie aan de piloot zien over de positie en het functioneren van verschillende technische aspecten van het vliegtuig. Wanneer deze displays en meetinstrumenten niet werken mist de piloot belangrijke informatie om het vliegtuig veilig te besturen. Aan alle displays en instrumenten zitten elektrotechnische componenten verbonden.  Een avionica technicus heeft meestal niet verstand van alle elektronica aan boord van een vliegtuig. De hoeveelheid elektronica aan boord van een vliegtuig is ook enorm. Daarom is het belangrijk dat een avionica technicus goed overlegd met andere vliegtuigtechnici. In een team bij een groot bedrijf wordt zeer professioneel samengewerkt. De taken en verantwoordelijkheden worden onderling goed verdeeld. In de volgende alinea worden een aantal taken van de avionica technicus genoemd.

Wat doet een avionica technicus?
Een avionica technicus heeft een breed takenpakket. Hij of zij werkt aan verschillende elektrotechnische systemen aan boord van vliegtuigen. Dit kan zowel in de cockpit van het vliegtuig zijn als op andere werkplekken in het vliegtuig. Een avionica technicus bereid zijn of haar taken goed voor. Er worden storingen in de apparatuur gezocht. Over deze storingen worden rapporten geschreven. Daarnaast worden de storingen door de avionica technicus vakkundig verholpen. Ook wanneer er geen storingen zijn aan de elektronica van een vliegtuig word de avionica technicus ingezet. Er worden namelijk ook regelmatig onderhoudsinspecties uitgevoerd aan vliegtuigen. Hierbij wordt gekeken naar het functioneren van het vliegtuig en de technische systemen die aan boord van het vliegtuig aanwezig zijn. Ook hierover worden rapporten geschreven. Deze worden goed geadministreerd. Het takenpakket van een avionica technicus is zeer divers en niet zuiver technisch uitvoerend. Gezamenlijk met andere technici is hij of zij er voor verantwoordelijk dat het vliegtuig veilig en deugdelijk is om gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen: het vervoeren van mensen en goederen.