Wat is analoog of een analoog signaal?

Analoog is een woord dat wordt gebruikt voor het aanduiden van een soort signaal en de technologie die daarmee samenhangt. Een analoog signaal is een signaal dat in een continuüm traploos waarden kan aannemen. De waarden die kunnen worden aangeduid zijn eindig. Dit houdt in dat er een bepaald bereik is waarbinnen de waarden kunnen worden weergegeven.

Informatie overbrengen
Met analoge technologie kan in principe elke vorm van informatie worden overgebracht. Daarbij maakt men gebruik van een analoog signaal. Meestal is zo’n signaal een elektrisch signaal. Dit signaal wordt door een ontvanger of opnemer gevormd uit een bestaand signaal. Dit signaal kan bijvoorbeeld informatie verstrekken over de volgende onderwerpen:

  • Temperatuur
  • Licht
  • Geluid
  • Positie
  • Druk

Deze verschillende onderwerpen worden ook wel in natuurkundige grootheden aangeduid. Als men gebruik maakt van analoge weergave is de weergegeven grootheid analoog aan de weer te geven grootheid.  Bij een digitale weergave is de weer te geven grootheid in cijfers aangeduid.

Analoog of digitaal?
Er zijn verschillen tussen analoog en digitaal. Het belangrijkste verschil is de manier waarop het signaal wordt verwerkt. Als men analoge technologie toepast is het momentane signaal direct gekoppeld aan het oorspronkelijke signaal. Dit gebeurd ‘analoog’, dit houdt in dat het signaal traploos of glijdend is.

Bij digitale technologie wordt een oorpronkelijk signaal eerst omgezet of gereduceerd tot een stroom bits. Dit gebeurd dus trapsgewijs of sprongsgewijs. Bij digitaal zijn over het algemeen maar een beperkt aantal discrete niveaus mogelijk voor het aanduiden van een signaal.

Toepassing analoog of digitale technologie
Tegenwoordig wordt veel elektronica toegepast in de techniek. Ondanks dat kan men nog steeds gebruik maken van zowel analoge als digitale technologie in hydraulische, pneumatische en mechanische systemen. Een bekend voorbeeld van analoge technologie is een klok waarbij gebruik wordt gemaakt van wijzers. De stand van de wijzers op de klok is analoog aan de tijd. Dit is ook het geval bij bijvoorbeeld het meten van druk in een aantal bar (op bijvoorbeeld een CV ketelinstallatie). Hierbij is het weergegeven aantal bar analoog aan de druk die wordt gemeten.