Wat doet een Distributiemonteur gas (DMg)?

Wanneer er in een straat of een woning gasleidingen worden aangelegd kan dit worden uitgevoerd door een Distributiemonteur gas. Deze persoon verricht werkzaamheden voor een nutsbedrijf. Van het nutsbedrijf krijgt de Distributiemonteur gas jaarlijks een raamopdracht over de werkzaamheden die hij of zij mag verrichten aan het gasnetwerk. Deze raamovereenkomst is gebaseerd op een VIAG (Veiligheidsinstructie aardgas) die door de Distributiemonteur gas om de drie jaar moet worden vernieuwd. Er zijn verschillende  VIAG aanwijzingen. De verschillende VIAG aanwijzingen zijn van laag tot hoog VIAG VOP (voldoende onderricht persoon), de VIAG VP (vakbekwaam persoon) en de VIAG AVP (allround vakbekwaam persoon). Dit zijn echter de aanwijzingen waarmee een Distributiemonteur gas in de praktijk aan de slag kan met het aanleggen en aansluiten van gasleidingen. Een Distributiemonteur gas moet ook een vaktechnische opleiding hebben gehaald om uiteindelijk een VIAG AVP aanwijzing te behalen. Alleen praktijkkennis is daarvoor niet voldoende. Daarom vormt een opleiding Distributiemonteur gas een belangrijke basis voor het werken aan gasleidingen. De veiligheid is één van de belangrijkste aspecten wanneer een monteur werkt met gasleidingen. De gevolgen van onvoorzichtig gedrag kunnen enorm zijn.

Wat zijn de werkzaamheden van een distributiemonteur gas?
Een gasdistributie monteur legt hoofdleidingen aan en sluit dienstleidingen (aansluitleidingen) aan op de hoofdleiding. De dienstleiding eindigt bij de woning op de verbruikersaansluiting. Deze is aangesloten op de gasmeterbeugel. Vanaf de gasmeterbeugel worden binnenleidingen aangelegd. Deze binnenleidingen zijn gekoppeld aan de gasmeterbeugel.

In hoge flatgebouwen en bedrijfspanden worden door de Distributiemonteur gas speciale stijgleidingen aangelegd. De stijgleidingen zijn in feite een verlenging van de dienstleiding die is aangesloten op de hoofdleiding.

De leidingen worden na het plaatsen afgeperst om te kijken of deze over voldoende sterkte beschikken. Dit afpersen gebeurd met luchtdruk. Wanneer een leiding niet over voldoende sterkte beschikt moet worden gezocht naar de fout in de leiding. Meestal is dit een koppeling of beugels die niet goed zijn aangesloten. De fout moet worden hersteld om een veilig gasnetwerk te garanderen. Pas wanneer alle leidingen zijn gecontroleerd en goedgekeurd dat er gas door de leidingen worden getransporteerd.

Naast het plaatsen en afpersen van gasleidingen worden voor de Distributiemonteur gas gasmeters geplaatst en gasmeters vervangen. Hierbij komt ook klantcontact aan de orde. Veel klanten vinden het prettig om een uitleg te krijgen van de monteur over de werkzaamheden die worden verricht en wat de gevolgen van de gebruiker daarvan zijn.

Distributiemonteur gas is altijd een VIAG VOP, VIAG VP of een VIAG AVP. Zonder die aanwijzingen mag de Distributiemonteur gas geen werkzaamheden verrichten. Op de aanwijzing staat precies wat een Distributiemonteur gas mag doen. Hierdoor weet de monteur in de praktijk waar hij of zij aan mag werken en welke werkzaamheden hij of zij aan andere monteurs met de juiste aanwijzing over moet laten. De werkzaamheden die door een Distributiemonteur gas worden gedaan in Nederland zijn geregistreerd. Elke klus die door een Distributiemonteur gas wordt gedaan staat op zijn of haar naam. Wanneer er fouten ontstaan is daarom vaak herleidbaar wie daarvoor verantwoordelijk is. Zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden en een goede controle achteraf zijn zeer belangrijk bij werken aan gasleidingen.

Vaardigheden van een Distributiemonteur gas
Een distributiemonteur gas moet over verschillende vaardigheden beschikken om zijn of haar werkzaamheden succesvol uit te voeren. Zou moet hij goed tekeningen kunnen lezen om te bepalen waar de gasleidingen langs moeten lopen en de aansluitpunten zich bevinden. De werkzaamheden moeten veilig worden uitgevoerd conform de normen van de bedrijfstak. Daarnaast moet een Distributiemonteur gas collega’s aanspreken op onveilig gedrag. De materialen en gereedschappen die worden gebruikt bij het uitvoeren van de werkzaamheden moeten zorgvuldig worden gebruikt en goed onderhouden. Er komt zowel zwaar fysiek werk als nauwkeurig werk aan de orde bij het werk van een Distributiemonteur gas.