Waarom mag je plasma beeldschermen niet horizontaal of plat neerleggen?

Een plasmascherm is een soort beeldscherm dat wordt gebruikt voor het weergeven van bewegende beelden in kleur. Plasmaschermen worden met name toegepast in televisiebeeldschermen. Een plasmascherm wordt zo genoemd op basis van de techniek die voor deze beeldschermen wordt gebruikt. Een plasmascherm bestaat uit een groot aantal kleine cellen die gevuld zijn met gassen. Deze gassen kunnen door een elektrische lading gaan ioniseren. Het gas wordt na het ioniseren ook wel plasma genoemd. Vaak geeft men bij de verkoop van een plasmascherm of plasmatelevisie aan dat deze niet plat mag worden neergelegd. In de volgende alinea kun je lezen waarom.

Waarom een plasmascherm niet plat vervoerd mag worden
Tussen de glazen platen van een plasmabeeldscherm zitten kleine gasbelletjes. Deze gasbelletjes zijn noodzakelijk voor de werking van het plasmascherm. Wanneer het plasmascherm echter plat wordt neergelegd gaan de plasmabelletjes zich verplaatsen. Deze verschuiven naar het midden van het beeldscherm waardoor de levensduur van het plasmascherm aanzienlijk wordt verkort.

Garantie op plasmaschermen
Fabrikanten geven geen garantie op plasmabeeldschermen wanneer deze plat zijn vervoerd of op een ander moment plat zijn neergelegd. Om dit te controleren plaatsen fabrikanten vaak een chip in de plasmabeeldschermen. Deze chip reageert en registreert wanneer het beeldscherm toch horizontaal is neergelegd. Als het beeldscherm bij de fabrikant wordt teruggebracht vanwege een defect dan vervalt de garantie wanneer de chip inderdaad heeft geregistreerd dat het beeldscherm horizontaal is neergelegd. Overigens kan een plasmascherm ook door trillingen en druk van buitenaf defect raken of minder goed functioneren. Een plasmascherm blijft kwetsbaar.

Vervoer van plasmaschermen
Voor het behoud van de garantie en de levensduur van het plasmascherm is het dus van groot belang dat deze rechtop vervoerd wordt. Ook in de auto dient dit te gebeuren. Het probleem is echter dat je niet goed kunt nagaan hoe men in de winkel en bij de groothandel is omgegaan met het plasmascherm. Het is goed mogelijk dat men eerder het scherm toch horizontaal heeft neergelegd en dat de chip dit heeft geregistreerd. Daardoor kun je toch een ondeugdelijk plasmascherm hebben gekocht zonder dat je dat zelf kunt nagaan.