Uitleg begrippen omtrent glasparelstralen en stralen

Glasparelstralen is een proces waarbij men een object bestraald met glazen parels. Dit stralen wordt gedaan om de oppervlakte van het materiaal te verbeteren of voor te bewerken voor andere processen. Hierbij kunnen een aantal verschillende begrippen aan de orde komen. Hieronder zijn een aantal begrippen nader omschreven.

Glasstralen
Als men het heeft over glasstralen doelt men op een proces waarbij men gebruikt maakt van gebroken glaskorrels. Deze korrels zijn veel scherper en ruwer dan glasparels. Daarom wordt glasstralen toegepast om objecten te ontdoen van corrosie, vervuiling en verflagen. Dit wordt ook wel abrasief stralen genoemd en is verglijkbaar met het straalproces waarbij men grit gebruikt, het gritstalen. Door schrapen en wrijving worden deeltjes van het werkstuk weggesleten het oppervlak van het gestraalde materiaal wordt ruw.

Glasparelstralen
Het glasparelstralen is in tegenstelling tot het glasstralen wel een proces waarbij men gericht is op het afwerken van een oppervlak. Glasparelstralen is dus geen voorbewerking. Het kan wel als voorbewerking dienen als men na het glasparelstralen nog een verflaag of een coating wil aanbrengen maar dat is niet noodzakelijk. Tijdens het glasparelstralen wordt het oppervalk van een materiaal doormiddel van zuiver ronde glaskogeltjes bewerkt. Dit proces is gericht op het verstevigingen van het oppervlak doormiddel van het hameren van de kogeltjes. De mechanische eigenschappen van een materiaal kunnen hiervoor worden verbeterd. De oppervlakte wordt harder, dichter en gladder.

Keramisch parelen
Het is ook mogelijk om in plaats van glazen kogeltjes gebruik te maken van keramische kogeltjes. Keramische kogels geven minder stof en bovendien zijn het vaak hardere kogels. Het doel van keramisch parelen is hetzelfde als glasparelstralen.

Microcleanen
Men kan het oppervlak doormiddel van stralen ook schoon maken, dit is in het Engels cleanen. Doormiddel van microcleanen kan men een oppervlak nauwkeurig schoonmaken. Hierbij worden onder een hoek van 45 graden kleine gritdeeltjes op het oppervlak geschoten. Tijdens dit proces worden de verontreinigingen weggesleten van het materiaal.

Micropeenen
Dit is in feite het glasparelstralen. Er wordt gebruik gemaakt van zuiver ronde glaskogels. Het woord micropeenen is afgeleid van het woord shotpeenen. Deze term is hieronder omschreven.

Shotpeenen
Bij het shotpeenen worden kogeltjes onder een hoek van negentig graden op een oppervlakte geschoten. Dit kan men doen doormiddel van een staalmachine. De kogeltjes kunnen van verschillende materialen worden gemaakt zoals glas, roestvast staal, metaal en keramiek. Het oppervlak wordt gehamerd en dus harder, dichter en gladder gemaakt.

Satineren
Dit woord houdt in dat men de oppervlakte meer wil laten glanzen.

Steelshot
Dit houdt in dat men stalen kogels gaat vervaardigen door heet vloeibaar staal snel af te laten koelen in water.

Staalstralen
Met stalen kogels kan men een oppervlakte gaan bewerken. Als men gebruik maakt van perfect ronde staalkogels kan men een hard gehamerd oppervlak realiseren.

Steel grit
Gebroken stalen kogels die worden gebruikt om abrasief te stralen. Hierbij wordt de oppervlakte ruwer.

Abrasief stralen
Dit is een verzamelnaam voor straalprocessen waarbij men ruw grit, gebroken glas of gebroken stalen kogels gebruikt om het oppervlak ruwer te maken. Men kan ook abrasief snijden. In dat geval gebruikt men abrasief in combinatie met een watersnijder om figuren uit plaatmateriaal te snijden.

Droogijsstralen
Wordt gebruikt voor het reinigen van bijvoorbeeld matrijzen, elektrische onderdelen en machines in de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast wordt droogijsstralen ook toegepast voor het reinigen van lasrobots en lastafels. Droogijstralen gebeurd met koud en vast CO2. Dit wordt ook wel droogijs genoemd.