Hoe detecteert een alarmsysteem?

Er zijn zeer veel verschillende alarmsystemen ontwikkeld door de jaren heen. Hierbij kan men denken aan inbraakalarmen maar ook aan een brandalarm. Een alarmsysteem kan op verschillende manieren in werking treden. Men kan natuurlijk zelf op een alarmknop drukken om een alarmsysteem in werking te laten treden. Dit is echter geen geautomatiseerd proces. Veel alarmsystemen werken wel automatisch. Deze systemen moeten dus gevaar of mogelijk gevaar waarnemen in de omgeving. Een alarmsysteem heeft echter geen zintuigen zoals mensen. In plaats daarvan maakt een alarmsysteem gebruik van sensoren of “voelers”.

Sensoren van alarmsystemen
Doormiddel van sensoren krijgen systemen informatie binnen. Een sensor detecteert, het woord detectie kun je omschrijven als het waarnemen van een signaal of natuurkundig verschijnsel. Men kan detectoren in verschillende groepen indelen. De indeling die gehanteerd wordt is gebaseerd op de werking van de detectiesystemen. Er zijn zeer veel verschillende aspecten die gemeten kunnen worden in een omgeving. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan geluidsgolven maar ook aan de aanwezigheid van rook of water. Hieronder staan een aantal voorbeelden van detectiesystemen

 • Reed-contact schakelaars. Deze detectoren worden ook wel magneetcontacten genoemd. Deze detecteren bijvoorbeeld op deur of raam dat open gaat. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van maakcontacten maar ook van verbreekcontact en wisselcontacten.
 • Ruimtelijk werkende detectoren. Deze detectoren detecteren een beweging in een ruimte. Als er iets beweegt dan treed een systeem in werking en gaat bijvoorbeeld een licht aan,.
 • Ultrasone golven of microgolven. Bij deze systemen maakt men gebruik van het Doppler effect.
 • Infrarood. Bij een infrarood detectiesysteem wordt de verandering van infrarode temperatuur beweging gemeten.
 • Glasbreukdetector: deze sensor reageert op geluidsgolven van glasbreuk.
 • Trildetector of seismische detector. Deze detectoren reageren op trillingen. Hierbij kan men denken aan de trilling die ontstaat als een muur of deur doorgebroken wordt of aan de trilling die ontstaat als ergens een gat in wordt geboord zoals een kluisdeur.
 • Kanteldetectie. Deze detector reageert op het optillen van een machine of een voertuig. Vroeger hanteerde men voor kanteldetectie ook wel een kwikschakelaar.
 • Waterdetector. Een waterdetector reageert wanneer water gedetecteerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er lekkage in een bepaalde ruimte optreed. Ook bij overstromingen zal een waterdetector in werking treden.
 • Gasdetector. Deze detectors treden in werking bij een gaslek. Er zijn verschillende gasdetectiesystemen die bijvoorbeeld aardgas of koolstofmonoxide of andere gassen kunnen detecteren.
 • Rookmelder. Een veelvoorkomend detectiesysteem is een rookmelder. Dit systeem geeft een geluidsignaal aan de omgeving maar kan ook een signaal naar een alarmcentrale sturen.
 • Warmtedetector. Een warmtedetector reageert bij vlammen of oververhitting.

Een sensor een detectiesysteem merkt een verandering in de omgeving op en stuurt op basis hiervan een signaal naar een systeem. Op basis van dit signaal kan een proces in werking treden. Er kan bijvoorbeeld op een scherm een licht gaan branden zodat een beveiligingsmedewerker weet dat in een bepaalde ruimte wat aan de hand is.