Cao Metaal en Techniek bindend verklaard op 28 januari 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Metaalbewerkingsbedrijf (2016-2017) algemeen verbindend verklaard. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 januari 2016, nr. 4353, onder UAW nr. 11722. Een Algemeen verbindendverklaring (AVV) betekent houdt in dat de cao van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die in de genoemde bedrijfstak actief zijn en onder de betreffende bedrijfstak-cao vallen.

Door de AVV van de cao Metaal en Techniek moeten alle bedrijven die onder deze bedrijfstak-cao vallen hun werknemers minimaal de arbeidsvoorwaarden bieden die in deze cao zijn overeengekomen en vastgelegd door de werknemers en werkgevers. Werkgevers moeten bijvoorbeeld ook verplicht de loonsverhogingen toepassen die in deze cao zijn vastgelegd.

Uitzendbureaus en de cao metaal en techniek
Uitzendbureaus die personeel bemiddelen bij bedrijven die onder de cao Metaal en Techniek vallen moeten de inlenersbeloning hanteren sinds medio 2015. Dit houdt in dat deze uitzendbureaus aan uitzendkrachten hetzelfde dienen te betalen als het personeel dat rechtstreeks bij de inlenende partij werkt. Het gaat hierbij niet alleen om het salaris, toeslagen (voor overwerk en ploegen) en de salarisverhogingen. Ook reiskosten en ADV regelingen dienen gelijkgetrokken te worden als men de uitzendkrachten beloond. Uitzendbureaus zijn verplicht om de inleners beloning te hanteren.

Reactie van Technisch Werken
De cao voor Metaal en Techniek is algemeen verbindend verklaard maat de cao voor de grootmetaal nog niet. In januari zochten de werkgevers in de grootmetaal wel toenadering tot de werknemersbonden. Het lijkt er op dat ook in de grootmetaal op korte termijn een cao wordt gesloten. In de grootmetaal zijn echter wel veel stakingen gehouden in 2015 en het begin van 2016. Nu de economie weer wat aantrekt is het belangrijk dat men rust krijgt bij bedrijven zodat men gezamenlijk aan de slag kan met de order toestroom.