Betekenis afkorting voor fasedraad, nuldraad en schakeldraad

In de elektrotechniek worden verschillende afkortingen gebruikt voor de bedrading van installaties. De bekendste soorten draden zijn de fasedraad, de nuldraad en de schakeldraad. Ook wordt er voor de aarde een speciale draad gebruikt. De bedrading van elektrische installaties heeft een verschil in kleur maar ook in aanduiding. Hieronder is dit verschil puntsgewijs weergegeven.

Fasedraad (L)
De fasedraad heeft een bruine isolatielaag en de draad die onder spanning staat ten opzichte van de aarde en de nuldraad. Fasedraad wordt met de letter ‘L’ aangeduid dat staat voor het Engelse woord ‘live’. Er worden ook wel drie fasedraden gebruikt. Dan is de aanduiding L1, L2, L3 voor de verschillende schakeldraden.

Nuldraad (N)
De afkorting ‘N’ staat voor het Engelse woord ‘neutral’. De nuldraad of de nulleider is blauw gekleurd en is meestal (maar niet altijd) elektrisch gekoppeld met de aarde. De nuldraad heeft vrijwel geen spanning ten opzichte van de aarde.

Schakeldraad (T)
Een schakeldraad heeft een zwarte isolatie (soms grijs) en wordt vaak tussen de fasedraad en een elektrisch apparaat aangebracht. Dat betekent dat de schakeldraad stroom geleid als het apparaat ingeschakeld wordt en geen stroom meer geleid als het apparaat uitgeschakeld wordt. De letter ‘T’ staat voor ‘thermoplastic insulation’ en geeft aan dat de draad voorzien is van een beschermende isolatielaag.

Aardedraad PE
De aardedraad wordt aangeduid met PE (protective Earth) heeft een isolatie die geelgroen gekleurd is. De aarddraad voert normaal gesproken geen spanning of stroom en wordt elektrische verbonden met de aarde doormiddel van een aardelektrode. De andere kant van de aardedraad wordt elektrisch verbonden met de metalen buitenmantel van een elektrisch apparaat. Wanneer er een defect ontstaat aan de elektrische bekabeling waarbij de buitenmantel onder stroom komt te staan wordt de elektrische stroom via de aardedraad (die bevestigd is aan de metalen buitenmantel) naar de aarde afgevoerd. Als er een behoorlijke stroomlekkage is zal de aardlekschakelaar in werking treden en zal de elektrische stroom in de installatie uitgeschakeld worden.