Auto’s stootten minder CO2 uit

Het milieu wordt op de internationale agenda een steeds belangrijker punt. Niet alleen op het gebied van duurzame energie worden er tussen landen afspraken gemaakt. Ook op het gebied van CO2 uitstoot vindt op hoog niveau overleg plaats. Het is belangrijk dat de CO2 uitstoot zo laag mogelijk is. Bedrijven moeten de CO2 uitstoot reduceren maar ook bedrijfswagens en andere voertuigen en bedrijfsinstallaties die draaien op fossiele brandstoffen moeten de CO2 uitstoot naar beneden brengen.

Verschillende grote autoproducenten in Europa hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de reductie van de CO2 uitstoot van de door hen geproduceerde auto’s en bedrijfswagens.  Dat dit succesvol verloopt blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). De EEA is een onderdeel dat valt onder de verantwoordelijkheid van de Europese Unie.

Onderzoek door Europees Milieuagentschap (EEA)
De EEA heeft de grote autofabrikanten van Europa gecontroleerd op de uitstoot van CO2 van de auto’s die ze fabriceren. De auto’s die door de EEA werden gecontroleerd waren de nieuwste modellen die in 2012 werden geproduceerd. Nadat 85 automerken werden onderzocht heeft het EEA haar bevindingen in een rapport weergegeven.  In het door hen gepubliceerd rapport kwam de conclusie naar voren dat alle grote autofabrikanten in Europa voldoen aan de Europese norm op het gebied van de maximale CO2 uitstoot die auto’s en bedrijfswagens mogen hebben. Ten opzichte van 2011 lag de gemiddelde CO2 uitstoot van auto’s en bedrijfswagens 2,6 procent lager in 2012.

Verschillende CO2 limieten
Er zijn tussen de automerken verschillen in de uitstoot van CO2. Het ene automerk investeert meer in een reductie van de CO2 uitstoot van haar modellen dan de andere. De maximale CO2 limiet die in Europa is vastgelegd is afhankelijk van het gemiddelde gewicht van de bedrijfswagens en auto’s die worden geproduceerd. Hoe zwaarder het voertuig is hoe meer CO2 uitstoot deze volgens de richtlijnen mag produceren. Wanneer bedrijven zeer zuinige auto’s produceren kunnen ze hiervoor een bonus krijgen vanuit Europa.

Strengere eisen aan CO2 uitstoot
Ook in de toekomst blijft het milieu een belangrijk aspect voor de autoproductie in Europa. In de toekomst zullen de eisen met betrekking tot de CO2 uitstoot alleen maar strenger worden. Verschillende grote automerken in de wereld houden zich nu al aan de uitstootnormen voor 2015. Dit zijn de merken BMW, Audi, Citroën, Ford, Peugeot, Fiat, Toyota, Seat, Opel en Volvo. Met name de duurdere automerken hebben moeite met het behalen van de norm voor de CO2 uitstoot. Dit is met name van toepassing bij de merken Bugatti, Bentley, Rolls-Royce, Maserati en Lamborghini.

Reactie van Technisch Werken
De CO2 uitstoot van auto’s is een groot probleem. In Europa nemen wekelijk miljoenen auto’s deel aan het verkeer. De CO2 uitstoot van deze auto’s is gezamenlijk enorm. Door zuiniger auto’s te produceren die minder CO2 uitstoten kan het milieu in Europa worden verbetert. Vaak gaat de zuinigheid van auto’s en de vermindering van een CO2 uitstoot gepaard met lichtere uitvoeringen van auto’s. Er wordt in de auto-industrie in toenemende mate gebruik gemaakt van kunststoffen. Deze zijn lichter dan de metalen die tot voor kort veel werden gebruikt. Door lichtere auto’s te produceren wordt het verbruik van de auto’s gereduceerd en wordt daarnaast ook het wegenetwerk minder zwaar belast. Een lichtere auto is daarnaast vaak net zo veilig of zelfs veiliger dan een traditionele auto die voor een groot deel uit metalen is vervaardigd.