Werk voor werktuigbouwkundig eind 2015

Het is december 2015 en we kijken terug op een redelijk goed jaar in de werktuigbouwkunde. De bouwsector maakte in Nederland een grotere groei door dan in 2014. De werktuigbouw maakte niet of nauwelijks een groei door maar deed het ook niet slechter dan in 2014. Er zijn wel sectoren in de werktuigbouwkunde die het slechter deden dan andere segmenten in de wtb. Een sector die het moeilijk heeft is de petrochemische sector. Door de lage olieprijs wordt er door bedrijven nauwelijks geïnvesteerd in nieuwe machines.  De bedrijven die machines of werktuigen bouwen voor de petrochemische sector merken de terugloop in aanvragen en hebven in 2015 noodgedwongen personeel naar huis moeten sturen. Tegen het einde van 2015 is het voor werktuigbouwkundigen niet eenvoudig om nieuw werk te vinden.

Werk voor werktuigbouwkundigen

Er is wel werk voor werktuigbouwkundigen. De meeste werkzaamheden binnen dit segment zijn echter gericht op het onderhouden en reviseren vsn machines. In de nieuwbouw van machines hebben veel bedrijven het nog niet druk. Daarentegen wordt wel veel geïnvesteerd in de automatisering van productieprocessen en gebouwbeheersystemen. Veel bedrijven investeren ook in de automatisering van administratieve processen. In een eerder bericht op technischwerken.nl werd duidelijk gemaakt dat de investeringen op dit gebied wereldwijd zijn toegenomen.

Verder is er ook nog steeds vraag naar engineering.  Verschillende bedrijven zoeken hoog opgeleide technici die nieuwe innovatieve producten kunnen ontwikkelen om oplossingen te bieden voor de klanten die steeds veeleisender worden. Daarnaast neemt de wereldwijde concurrentie in de werktuigbouw ook toe. Werktuigbouwkundigen die hierin oplossingen kunnen bieden zijn van grote waarde voor de Nederlandse kenniseconomie.