Wat is re-integratie en wat komt bij re-integratie aan de orde?

Re-integratie kan letterlijk worden vertaald met ‘weer laten functioneren’. Het woord re-integratie wordt vaak gebruikt op de arbeidsmarkt. Wanneer men in dit kader het woord re-integratie toepast bedoelt men dat een werknemer weer gaat functioneren op de arbeidsmarkt. Het woorddeel ‘re’ kan worden vertaald met ‘opnieuw’. Dit houdt in dat de werknemer of werkzoekende een periode heeft gehad waarin deze niet functioneerde op de arbeidsmarkt of in een bepaalde functie. De werknemer moet opnieuw functioneren op de arbeidsmarkt. Integratie houdt in het kader van de arbeidsmarkt in dat iemand integreert en opnieuw een onderdeel vormt van de arbeidsmarkt. Hieronder is in een aantal korte alinea’s informatie weergegeven over verschillende onderwerpen en aspecten die aan de orde kunnen komen tijdens re-integreren en het re-integratieproces.

Re-integreren bij werkgever
Het is ook mogelijk dat iemand na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid re-integreert bij hetzelfde bedrijf waar hij of zij werkzaam was voor de ziekteperiode of arbeidsongeschiktheid. De terugkeer van een medewerker naar de werkplek wordt in dit geval ook re-integratie genoemd. Zowel het bedrijf als de werknemer hebben verplichtingen waaraan ze moeten voldoen om een re-integratietraject goed te laten verlopen. Beide partijen zijn verplicht om bepaalde inspanningen te verrichtten die het mogelijk maken dat de werknemer succesvol re-integreert in het arbeidsproces.

Jobcoach
De overheid wil dat zowel de werkgever als de werknemer zich aan deze verplichtingen houden. De werkgever kan in overleg met de werknemer die moet re-integreren besluiten om een jobcoach in te zetten. Deze jobcoach kan de werknemer begeleiden in het uitvoeren van de werkzaamheden op de werkplek. Daarnaast heeft een jobcoach ook ervaring met het inrichten van de werkplek zodat deze voldoet aan de eigenschappen van de werknemer die moet re-integreren. Een jobcoach kan daarbij in overleg treden met de werkgever en met verschillende medische instanties.

Re-integratie uit uitkeringspositie
Als een bedrijf niet in staat is om het re-integratietraject met de medewerker tot een succesvol einde te brengen bestaat de kans dat de medewerker uitstroomt en in een uitkeringspositie terecht komt. Dit wil de overheid zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Wanneer iemand alsnog in een uitkeringspositie terecht komt houdt dat meestal niet in dat de periode van re-integratie voorbij is. De overheid maakt namelijk ook gebruik van re-integratiebedrijven om mensen uit een uitkeringspositie weer naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

Re-integratiebedrijven
Hiervoor worden re-integratietrajecten aangeboden door verschillende re-integratiebedrijven. Bij deze bedrijven werken re-integratieconsulenten. Deze re-integratieconsulenten hebben veel kennis en ervaring om mensen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Hiervoor kunnen ze adviezen verstrekken aan hun cliënten, oftewel de uitkeringsgerechtigden die moeten re-integreren. Daarnaast kunnen ze verschillende trainingen aanbieden zoals een sollicitatietraining. Ook opleidingen kunnen worden aangeboden door re-integratiebedrijven aan hun cliënten. De doelstelling blijft hetzelfde de cliënt moet zo snel mogelijk re-integreren.