Wat is loopbaancoaching en wat doet een loopbaancoach?

Loopbaancoaching is een diensterverlening die gericht is op het ondersteunen van mensen bij het bepalen van de koers van hun loopbaan. Loopbaancoaching kan als traject worden aangeboden door een loopbaancoach. Deze persoon is een specialist in het begeleiden van mensen met betrekking tot loopbaanvraagstukken. Naast loopbaancoaches kunnen ook andere mensen loopbaancoachingtrajecten begeleiden. Hierbij kan gedacht worden aan personeelsfunctionarissen, loopbaanbegeleiders, loopbaanadviseurs, decanen en opleidingsadviseurs.

Voor wie is loopbaancoaching bedoelt?
Loopbaancoaching kan aan verschillende mensen worden aangeboden. Grofweg kunnen de mensen die gebruik maken van loopbaancoaching ingedeeld worden in drie groepen: studenten & starters op de arbeidsmarkt, werknemers en werklozen. Deze drie groepen worden hieronder beschreven.

Studenten & starters op de arbeidsmarkt
De groep studenten en starters op de arbeidsmarkt staat aan het begin van hun loopbaan. Mensen die tot deze groep behoren hebben meestal nauwelijks werkervaring en moeten zich nog oriënteren op hun toekomst. Een loopbaancoach zal voor deze groep een belangrijke rol kunnen spelen in het concretiseren van de studiekeuze of beroepskeuze. Hierbij is het verstrekken van informatie over opleidingen en beroepen van groot belang voor de beeldvorming die deze groep mensen kan vormen over hun eigen loopbaan. Deze beroepsbeeldvorming is een basis voor de verdere keuzes en stappen die mensen zetten in hun loopbaan.

Werknemers
Werknemers hebben werkervaring en zijn daarnaast in bezit van verschillende opleidingen. Deze ervaring zorgt voor een belangrijk referentiekader dat gebruikt zal worden voor verdere loopbaankeuzes. Een loopbaancoach zal van werknemers verschillende loopbaanvraagstukken kunnen krijgen. Werknemers kunnen bijvoorbeeld uitgekeken zijn op hun huidige beroep of vakgebied. Daarnaast kunnen werknemers ook overwegen om door te groeien of te specialiseren. Een loopbaancoach kan voor werknemers een belangrijke ondersteuning bieden in het oplossen van deze vraagstukken. Loopbaancoaches kunnen binnen een bedrijf aanwezig zijn waar de werknemer werkt. Zo kan bijvoorbeeld de personeelsfunctionaris de rol van loopbaancoach op zich nemen. De personeelsfunctionaris is echter wel gebonden aan de organisatie waar de werknemer werkt. Hierdoor zal de loopbaancoaching nooit geheel objectief zijn. Sommige werknemers kiezen er daarom voor om een externe loopbaancoach te benaderen met hun vraagstukken.

Werklozen
Mensen die tot de beroepsbevolking behoren en geen werk hebben worden ook wel werklozen genoemd. Deze mensen hebben meestal werk gehad en zijn in bezit van opleidingen. Om verschillende redenen is hun dienstverband bij hun laatste werkgever beëindigd. De ervaring die ze hebben opgedaan bij hun werkgever(s) nemen ze echter wel mee in hun verdere loopbaan. De werkervaring staat op het cv. Werklozen kunnen echter onzeker worden over hun loopbaan. Willen ze door met dezelfde loopbaanrichting of willen ze juist iets anders doen? Dat zijn belangrijke vragen die een werkloze werkzoekenden zichzelf zal stellen. Een loopbaancoach kan hierbij belangrijke ondersteuning bieden.

Wat doet een loopbaancoach?
Een loopbaancoach zal loopbaanvraagstukken samen met zijn of haar cliënt trachten op te lossen. De loopbaancoach neemt de rol op van een coach. Dit houdt in dat de problemen en vraagstukken niet door de loopbaancoach zelf worden opgelost. In plaatst daarvan ondersteund hij of zij de cliënt bij het oplossen van de vraagstukken. De cliënt zal hierbij zelf ook een actieve rol moeten nemen. De uiteindelijke beslissing van de koers van de loopbaan ligt bij de cliënt zelf. Samen met de cliënt stelt de loopbaancoach een loopbaanprogramma op. Hierin staan verschillende stappen die nodig zijn om de loopbaanvraag of loopbaanvragen helder te krijgen. Daarnaast worden verschillende activiteiten benoemd die de cliënt zou kunnen ondernemen om de loopbaanvraag(en) op te lossen. De cliënt zal tijdens het loopbaantraject verschillende begeleidingsgesprekken hebben met de loopbaancoach. In de alinea hieronder is meer informatie weergegeven over de inhoud van loopbaanbegeleidingstrajecten.

Waaruit bestaat een loopbaanbegeleidingstraject?
Loopbaanbegeleidingstrajecten zijn maatwerk. Dit maatwerk is noodzakelijk omdat loopbaanvraagstukken verschillen. Daarnaast zijn de achtergronden van de cliënten die deelnemen aan loopbaanbegeleidingstrajecten verschillend. Ondanks het verschil in de inhoud en koers van deze trajecten bestaan de meeste loopbaanbegeleidingstrajecten uit de volgende onderdelen:

  • Concretiseren van loopbaanvraag of loopbaanvraagstukken.
  • Onderzoeken van eigen kennis, vaardigheden en competenties.
  • Arbeidsmarkt onderzoek. Daarbij kan ook aandacht worden besteed aan social media, vacaturessites en andere media waarin vacatures gevonden kunnen worden.
  • Indien nodig oriënteren op opleidingen die de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten.
  • Sollicitatievaardigheden zoals schrijven van briefen en het opstellen van een cv.
  • Trainingen met betrekking tot het voeren van sollicitatiegesprekken.

De loopbaancoach biedt tijdens het loopbaanbegeleidingstraject ondersteuning aan de cliënt bij het oplossen van het loopbaanvraagstuk. De daadwerkelijke inspanningen worden door de cliënt zelf geleverd. De cliënt evalueert de resultaten van zijn of haar inspanningen met de loopbaancoach. Indien nodig stuurt de loopbaancoach het loopbaanbegeleidingsproces bij.