Wat is een headhunter en wat doet een headhuntersbureau?

Headhunter is een term uit de recruitment. Een headhunter werkt bij een headhuntersbureau. Dit is een bureau dat op ‘jacht’ gaat naar kandidaten voor bepaalde functieprofielen. Een headhunter krijgt hiervoor een specifieke opdracht van een bedrijf. Deze opdracht bestaat uit een functieprofiel en vaak een bepaalde tijdsduur waarbinnen het headhuntersbureau kandidaten moet gaan leveren.

Voorwaarden van headhuntersbureau
Het headhuntersbureau spreekt met haar opdrachtgevers van te voren de voorwaarden af waaronder de kandidaten worden aangebracht. Deze voorwaarden hebben betrekking op de hoeveelheid kandidaten, het tijdsbestek en de manier waarop de kandidaten worden aangeleverd. Kandidaten worden meestal aangeleverd doormiddel van een cv of profielschets. Voordat dit gebeurd is ook met de opdrachtgever een prijs overeengekomen die voor de dienstverlening van de headhunter in rekening kan worden gebracht. De prijs die verbonden is aan de dienstverlening houdt vaak verband met het maandsalaris of jaarsalaris van de medewerker die ze bemiddelen.

Hoe werkt een headhunter?
Headhunters werken over het algemeen allemaal op dezelfde manier. Nadat ze een profiel binnen hebben gekregen van de opdrachtgever en met de opdrachtgever een prijs zijn overeengekomen gaan ze op zoek naar een kandidaat. Dit zoeken naar kandidaten kan via een cv database van het headhuntersbureau of via internetsites waarop cv’s van kandidaten zijn geplaatst. Daarnaast wordt tegenwoordig ook veel gebruik gemaakt van sociale media op internet. Hierdoor probeert een headhunter zoveel mogelijk potentiële kandidaten te benaderen. Daarbij maakt het voor een headhuntersbureau vaak niet uit of de kandidaat werkloos is of bij een bedrijf werkzaam is.

Headhunters zoeken kandidaten overal
Een headhunter zoekt vaak kandidaten voor zwaardere profielen die moeilijk ingevuld kunnen worden. Daarom moeten ze vaak ook medewerkers benaderen die bij bedrijven in dienst zijn. De Engelse term headhunter is dan op zijn plaats, een headhunter is een koppensneller. Deze Nederlandse vertaling wordt bijna niet gebruikt. Toch is een headhuntersbureau op zoek naar kopstukken. Soms wordt de term kaderjager gebruikt of kaderwerver. Wanneer een headhunter in contact komt met medewerkers van andere bedrijven, die in de gewenste  functie of op het functieniveau zitten, probeert hij ze over te halen om te kiezen voor de baan van de opdrachtgever van het headhuntersbureau.

Bemiddeling door headhunter
Wanneer een kandidaat bereid is om bemiddelt te worden door een headhuntersbureau gaat hij met het bureau in gesprek. De headhunter beoordeelt tijdens het gesprek of de kandidaat inderdaad geschikt is voor het functieprofiel dat hij van de opdrachtgever heeft gekregen. Wanneer dit het geval is dan wordt de kandidaat doormiddel van een cv of profielschets voorgesteld aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever op basis van dit cv of het profiel de kandidaat wil uitnodigen voor een gesprek treed de volgende fase in werking. De kandidaat gaat nu daadwerkelijk kennis maken met het bedrijf waar de vacature open staat. Dit contact en de datum waarop het gesprek plaatsvind wordt allemaal door het headhuntersbureau geregeld.

Kandidaat treed in dienst bij opdrachtgever
De kandidaat gaat op gesprek. Vaak wil een opdrachtgever meerdere kandidaten van een headhuntersbureau spreken. Door meerdere kandidaten te spreken kan een opdrachtgever een goede keuze maken. Daarnaast zorgt dit er voor dat de opdrachtgever ziet dat het headhuntersbureau wel flink wat werk verricht om de werving en selectiesom te verdienen. Wanneer een opdrachtgever eenmaal de keuze heeft gemaakt voor een kandidaat zorgt het headhuntersbureau er voor dat alles in goede banen wordt geleid. De kandidaat en de opdrachtgever tekenen samen een arbeidsovereenkomst nadat de headhunter (een deel) van zijn vergoeding heeft ontvangen.

Na afloop van het werving en selectieproces
Wanneer een kandidaat eenmaal geplaatst is bij een bedrijf wordt er door headhunterbureaus een bedrag in rekening gebracht. Dit kan in twee of meerdere delen gebeuren. Zo kan één deel van het bedrag bij de indiensttreding worden voldaan en een tweede deel na het succesvol afronden van een proeftijd. Bedrijven hebben een ‘haat liefde’ verhouding met headhunters. Aan de ene kant wil een bedrijf graag goede kandidaten hebben met een hoog niveau aan de andere kant hoopt een bedrijf dat een headhunter geen medewerkers van het bedrijf benaderd om ze elders aan het werk te zetten tegen betere voorwaarden voor de werknemer. Daarom maken bedrijven vaak afspraken met headhunterbureaus. Zo mogen headhunterbureaus die een opdracht krijgen van een bedrijf vaak niet kandidaten van datzelfde bedrijf bemiddelen bij andere bedrijven.