Wat is DISC test of DISC persoonlijkheidsanalyse?

DISC is een gedragstest die gebaseerd is op het werk van William Marston ‘The Emotions of Normal People’. De Amerikaanse gedragspsycholoog John G. Geier heeft het werk van William Marston gebruikt om het DISC assessment systeem te ontwikkelen. Het DISC-instrument wordt inmiddels in meer 50 landen toegepast. Het DISC is een persoonlijkheidstest dit houdt in dat je doormiddel van deze test inzicht wordt verkregen in het persoonlijkheidsprofiel van de persoon die de test heeft gemaakt.

DISC is bekend
DISC is een professioneel middel dat wetenschappelijk onderbouwd is. Daarnaast wordt DISC ook geoptimaliseerd waardoor deze testmethode ook in de toekomst altijd aan de hoogste eisen voldoet. De DISC persoonlijkheidstest is al ongeveer honderd jaar continue verbeterd. Ook tegenwoordig wordt de DISC persoonlijkheidstest door miljoenen mensen  uitgevoerd. DISC is dus heel bekend. In onderstaande alinea’s is meer informatie weergegeven over deze testmethode.

Wat is DISC in het kort?
DISC is een persoonlijkheidsanalyse. Dit houdt in dat men met dit middel inzicht kan krijgen in iemand zijn of haar persoonlijkheid. De persoonlijkheid of het karakter maken een mens uniek maar het is meestal lastig om zonder een degelijke test daadwerkelijk te noteren wat iemand zijn of haar karaktereigenschappen precies zijn. Daarom is DISC een effectieve oplossing.

De DISC test bestaat uit een aantal vragen. Het antwoord op deze vragen zorgt er voor dat er een bepaald beeld ontstaat over de persoon. DISC is geen examen, je kunt dus nooit zeggen dat je een DISC test goed hebt gemaakt of niet. Dat is namelijk niet de insteek van deze test. Het is belangrijk dat de persoon de test eerlijk maakt zodat zowel de positieve eigenschappen als de minder positieve eigenschappen goed in kaart worden gebracht. Het gaat hierbij met name om het gedrag van de persoon en de manier waarop de persoon communiceert.

DISC is een afkorting
De testnaam ‘DISC’ is in de vorige alinea’s al een aantal keer benoemd maar er is nog geen duidelijke omschrijving gegeven van deze naam. DISC is een afkorting waarvan de vier letters staan voor verschillende persoonlijkheidsstijlen. De DISC methode classificeert de persoonlijkheid van iemand namelijk in 4 verschillende stijlen. Deze stijlen zijn als volgt:

  • D staat voor dominant
  • I staat voor invloed
  • S staat voor stabiel
  • C staat voor Consciëntieus

Resultaat van de DISC persoonlijkheidstest
Uit de DISC komt een grafiek waarin is aangegeven in welke mate de hiervoor genoemde eigenschappen bij de kandidaat aanwezig zijn. Dit wordt meestal in percentages uitgedrukt. Daarbij worden nog een aantal specifieke kenmerkende karaktereigenschappen aangegeven. Dit alles staat in een aantal pagina’s die men als een testrapport kan beschouwen. Dit rapport kan gebruikt worden om de persoonlijkheid van iemand te illustreren. Dat kan bijvoorbeeld gewenst zijn tijdens een assessment voor een sollicitatie, promotie of een opleidingskeuze.