Wanneer ben je overgekwalificeerd voor een functie?

Als je solliciteert naar een functie bij een bedrijf moet je aan een aantal functie-eisen voldoen om in aanmerking te komen. De functie-eisen zijn meestal gericht op de vaardigheden en competenties waarover men moet beschikken. Ook de werkervaring, het opleidingsniveau en de opleidingsrichting zijn belangrijk. Opleidingen en werkervaring vormen vaak de ‘harde functie-eisen’ en competenties en karaktereigenschappen de ‘zachte functie-eisen’.

Iemand die voldoet aan de harde en zachte eisen van een bepaalde functie is gekwalificeerd voor het werk. Een gekwalificeerd persoon is een persoon waarvan men redelijkerwijs zou kunnen verwachten dat hij of zij het werk naar behoren uit zou kunnen voeren. Iemand die niet voldoet aan de eisen in de functie wordt ook wel ondergekwalificeerd genoemd. Men kan echter ook overgekwalificeerd zijn.

Overgekwalificeerd
Iemand is overgekwalificeerd voor een functie wanneer hij of zij over meer vaardigheden, een hoger opleidingsniveau en een langere werkervaring beschikt dan in de functie is aangegeven. Meestal is een persoon niet op alle functie-eisen overgekwalificeerd. Als iemand overgekwalificeerd is verwacht men vaak dat de persoon de uitdaging zal missen in de desbetreffende functie. Daarnaast verwacht men ook dikwijls dat overgekwalificeerde personen meer salaris willen of betere arbeidsvoorwaarden dan personen die gekwalificeerd zijn of ondergekwalificeerd.

Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Sommige mensen kiezen bewust een functie onder hun niveau om minder stress of minder verantwoordelijkheid te dragen. Het woord demotie wordt ook wel in deze context genoemd. Een overgekwalificeerd persoon is niet per definitie een ongeschikt persoon voor een bepaalde vacature. Het is belangrijk dat een bedrijf weet waarom de desbetreffende persoon voor een lagere functie in aanmerking komt. Daar kan namelijk een gegronde reden aan te grondslag liggen.

Niet alleen oudere, ervaren werkloze werkzoekenden krijgen regelmatig te horen dat ze overgekwalificeerd zijn voor een bepaalde functie. Ook jongere werkzoekenden krijgen soms te horen dat ze een te hoog opleidingsniveau hebben. Ondanks dat nemen bedrijven toch regelmatig overgekwalificeerde jongeren aan om het kennisniveau binnen het bedrijf te verhogen. Ook oudere overgekwalificeerde krachten worden om die reden soms toch aangenomen. Het is daarom toch verstandig om op een functie te solliciteren als deze je aanspreekt ondanks het feit dat je meer ervaring of een hoger opleidingsniveau hebt dan wordt aangegeven in de functie-eisen.