Vragen voor mechatronicamonteurs tijdens intakegesprek of sollicitatiegesprek

Mechatronicamonteurs worden door veel bedrijven gezocht. Dat is niet verwonderlijk want van mechatronicamonteurs wordt nogal veel verwacht. Deze verwachtingen ontstaan door de diversiteit die de opleiding mechatronica bied aan de studenten. Deze veelzijdigheid maakt het in de praktijk overigens vaak lastig om op basis van een cv precies in te schatten wat een mechatronicamonteur precies kan. Daarom is een goed sollicitatiegesprek of een intakegesprek bij een uitzendbureau of regulier bedrijf van groot belang om een nauwkeurig beeld te krijgen van de vaardigheden van de desbetreffende mechatronicamonteur. Allereerst is wat algemene informatie noodzakelijk om te begrijpen wat de opleiding mechtronica inhoud en wat men in de basis op deze opleiding leert. Daarnaast zijn er een aantal vragen die tijdens een sollicitatiegesprek of intakegesprek voor een stukje verdieping kunnen zorgen in de techniek.

Wat is mechatronica?

Mechatronica is een woord dat in feite een samenvoegsel is van de woorden mechanica en elektronica/ elektrotechniek. Dat maakt duidelijk dat een mechatronicastudent tijdens zijn of haar opleiding breed wordt opgeleid in zowel de mechanische techniek als in de elektrotechniek en elektronica. Daarbij zijn de meeste opleidingen in de mechatronica vooral gericht op het ontwerpen, samenstellen, onderhouden en reviseren van machines en apparaten waarin mechanische techniek en elektronica samenkomen. Dit zullen in de praktijk meestal productiemachines zijn die bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie of chemische industrie worden gebruikt. Een mechatronicastudent zou tijdens zijn of haar opleiding veel basisprincipes van de constructie en het onderhoud van deze machines kunnen leren. Het woordje ‘zou’ in de vorige zin is bewust neergezet want in de praktijk verschilt de inhoud van mechatronica-opleidingen.

Verschil in inhoud en opleidingsniveau

Mechatronica opleidingen verschillen in inhoud maar ook in niveau. Zo zijn er mechatronicaopleidingen op het middelbaar beroepsonderwijs oftewel mbo maar ook in het hoger beroepsonderwijs oftewel het hbo. Sinds kort zijn er zelfs mechatronica opleidingen op basis van een associate degree te volgen. Dit is als het ware een verkorte hbo opleiding. De inhoud van deze opleidingen kan verschillen. De meeste mechatronicaopleidingen zullen in grote mate aandacht besteden aan de praktijk oftewel het opbouwen en onderhouden van machines. Toch zijn er ook opleidingen die gericht zijn op middenkaderengineering die onder mechatronica geschaard worden. Deze opleidingen zijn in zeer sterke mate op ontwerp en engineering gericht van de machines en wat minder op het daadwerkelijke ‘sleutelen’ in de praktijk. De hbo opleidingen zijn in ieder geval voor een groot deel theoretisch. Toch kan men daar niet altijd gemakshalve vanuit gaan. Er wordt namelijk op hbo ook wel aandacht besteed aan prototypes ontwerpen en reseach en development. Om die reden is het belangrijk om tijdens het intakegesprek of sollicitatiegesprek een aantal verdiepende vragen te stellen.

Vragen aan een mechatronicamonteur

De volgende vragen kun je tijdens een intakegesprek met een mechatronicamonteur stellen om een compleet beeld te krijgen van de technische kennis en vaardigheden waarover de mechatronicamonteur of mechatronica-engineer beschikt.

Opleiding

 • Kun je wat vertellen over de inhoud van je mechatronica-opleiding?
 • Heb je de mechatronica-opleiding in BBL vorm (werken en leren) of in een BOL vorm (volledig naar school) gevolgd?
 • Welke vakken of modules vind je het meest interessant en waarom?
 • Met welke bedrijven en sectoren heb je tijdens je opleiding kennis gemaakt?
 • Welke sectoren en bedrijven spreken jou het meeste aan?
 • Heb je nog iets gemist op je opleiding dat je wel graag in de praktijk zou willen doen?
 • Welk opleidingsniveau heb je behaald?
 • Zou je nog verder willen studeren in mechatronica, zo ja in welke richting wil je jezelf verder ontwikkelen.

Werkervaring

 • Bij welke bedrijven heb je gewerkt waarbij je in aanraking kwam met wat je geleerd hebt tijdens je mechatronica-opleiding?
 • Welke bedrijven en werkzaamheden spreken je het meeste aan?
 • Welke werkzaamheden zou je liever niet willen uitvoeren?
 • Ben je meer iemand voor op kantoor of iemand die graag sleutelt aan machines in de praktijk?
 • Wat vind je leuker: machines nieuw opbouwen en assembleren of bestaande machines onderhouden en repareren.
 • Kun je zelfstandig aan de slag met een technische tekening?
 • Ben je in staat om technische tekeningen te maken? Zo ja: welke tekenprogramma’s kun je gebruiken en welke moet je nog aanleren?
 • Voor mechatronicamonteurs met ervaring in de reparaties van machines is er de volgende verdiepingsvraag: heb je ervaring opgedaan in het storing zoeken? Zo ja, hoe ver kom je met storingzoeken: mechanisch, elektrotechnisch of softwarematig (PLC en SCADA).

Mechatronica tot slot

Met bovenstaande informatie kun je zoveel mogelijk informatie inwinnen over de kennis en vaardigheden van een mechatronicasollicitant. Het inwinnen van deze kennis is van belang voor zowel de sollicitant als het bedrijf. Het is namelijk belangrijk dat de sollicitant op een leuke mechantronicafunctie terecht komt zodat deze zich goed kan ontwikkelen en een meerwaarde vormt voor het bedrijf. De mechatronica is een sector die zich blijft ontwikkelen daarom zal ook de inhoud van de mechatronica-opleiding ook voortdurend gewijzigd worden. De focus kan bijvoorbeeld meer op automatisering of robotica komen te liggen. Vanwege deze ontwikkelingen is het belangrijk om ook in de toekomst de ontwikkelingen in dit vakgebied te blijven volgen. Zo weet je of een mechatronicamonteur kennis heeft die up-to-date is. Tijdens de loopbaan zullen regelmatig opleidingen en trainingen moeten worden aangeboden om de monteur van de juiste nieuwe informatie te voorzien om het werk goed uit te voeren.