Vragen aan een installatiemonteur tijdens een intakegesprek of sollicitatiegesprek

Installatiemonteurs worden veel gezocht op de arbeidsmarkt en hebben daardoor een ruime keuze aan vacatures. Natuurlijk wil je graag dat een installatiemonteur voor het juiste bedrijf of een bepaalde vacature kiest dan is het belangrijk dat de vacature-eisen aansluiten bij de loopbaanwensen, werkervaring en het opleidingsniveau van de installatiemonteur. Niet elke installatiemonteur heeft zijn of haar werkervaring even uitgebreid op het cv vermeld. Daarom is een goed intakegesprek of sollicitatiegesprek een belangrijk middel om meer kennis te verkrijgen over de kandidaat. De informatie in onderstaande tekst kan worden gebruikt ter voorbereiding op het intakegesprek met de solliciterende installatiemonteur.

Opleidingen voor installatiemonteurs

Installatiemonteurs hebben in de praktijk vaak een verschillende opleidingsachtergrond. Ook de niveaus verschillen in installatietechniekopleidingen. Sommige installatiemonteurs beginnen hun loopbaan in de installatietechniek op de lagere technische school, oftewel de LTS. Tegenwoordig is dit VMBO basisberoepsgericht. Tijdens deze vorm van het voorgezet onderwijs kan iemand een richting kiezen in bijvoorbeeld de installatietechniek of elektrotechniek. Aansluitend is er een mogelijkheid om een MBO opleiding te volgen in de installatietechniek. Hierin zijn verschillende varianten beschikbaar die ingedeeld kunnen worden in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Feitelijk is BBL een variant van het werken en leren. De BOL variant is een vorm van MBO waarbij de opleiding vrijwel geheel op school wordt gehouden op een paar stageperiodes na.

Verschillende benamingen voor installatie-opleidingen

Een installatiemonteur die de opleiding in BBL variant heeft gevolgd kan over het algemeen 1 of meerdere referenties verstrekken van de bedrijven waar de monteur de praktijkervaring heeft opgedaan. Tijdens een sollicitatiegesprek of intakegesprek kunnen deze referenties een goed beeld geven van de praktijkervaring van de kandidaat. De MBO opleiding installatietechniek kan worden gevolgd op vier niveaus die oplopen vanaf niveau 1 (assistent monteur installatietechniek) tot niveau 4 Technicus Engineering Installatietechniek of Technicus Service en Onderhoud Werktuig­kundige Installaties. De benamingen voor de MBO opleidingen kunnen verschillen. Daarom is het goed om navraag te doen over de exacte inhoud en competenties die op een opleiding worden aangeleerd.

Vragen aan installatiemonteurs over opleidingen

De volgende vragen zouden aan installatiemonteurs gesteld kunnen worden gesteld om een goed beeld te krijgen van de opleidingsrichting en het opleidingsniveau van de desbetreffende monteur:

 • Welke opleiding(en) heb je gevolgd in de installatietechniek?
 • Waren deze opleiding(en) in BBL variant of BOL variant?
 • Bij welke bedrijven heb je stage gelopen of je praktijkervaring opgedaan?
 • Wat is het opleidingsniveau wat je hebt behaald?
 • Is een opleiding voortijdig afgebroken dan is het goed om te vragen wat de reden daarvan is.
 • Welke vakken/ werkzaamheden die je tijdens de opleiding hebt gekregen bevielen je het beste en waarom?
 • Welke vakken en werkzaamheden spraken jou minder aan en waarom?
 • Heb je ook aanvullende opleidingen en trainingen gevolgd bijvoorbeeld VCA of veilig werken op hoogte
 • Wil je nog meer opleidingen volgen in de toekomst, zo ja welke?

Bovenstaande vragen geven een duidelijk beeld van de opleidingsachtergrond van de installatiemonteur.

Werkervaring van installatiemonteurs

Net zoals de opleidingsrichting en het opleidingsniveau kan verschillen van installatiemonteurs zit er ook een grote diversiteit in de werkzaamheden en specifieke werkomgevingen waar een installatiemonteur zijn of haar werk doet. Er kunnen verschillende onderverdelingen worden gemaakt. Er zit bijvoorbeeld een groot verschil tussen nieuwbouw en renovatie. Bij een nieuwbouwproject worden installaties geïnstalleerd volgens tekeningen. Er wordt gewerkt met moderne materialen en componenten. Er is een grote mate van inzicht in de installatie aanwezig omdat deze nieuw wordt opgebouwd.

Bij renovatie of het verbouwen van installaties is er sprake van een andere aanpak. Er zijn lang niet altijd (oude) tekeningen aanwezig dus er moet eerst worden nagegaan hoe een installatie er uit ziet en waar alles langs loopt. Dan kunnen componenten conform opdracht worden vervangen of gemoderniseerd. Ook is er een tak van installatietechniek die gericht is op servicewerkzaamheden en het storing zoeken. Dit is vaak specifiek klantenwerk waarvoor veel inzicht nodig is in de werkzaamheid van installaties en de mogelijke storingen die kunnen ontstaan.

Naast bovenstaande onderverdeling is er ook nog een onderverdeling in de werkomgeving. Zo worden installaties aangebracht in woningen maar ook in utiliteit en de industrie. Een installatie in een woning is dikwijls anders dan de installatie in de industrie en ook de componenten verschillen onderling. Dat zorgt er voor dat niet elke monteur die ervaring heeft in woningbouw de overstap kan maken naar de industrie en andersom. Verder verschillen ook de werkzaamheden in aard. Zo kan een installatiemonteur aan de slag zijn geweest in verwarmingsinstallaties waaronder warmtepompen en cv-installaties. Er zijn echter ook werkzaamheden die gericht zijn op sanitair of luchtbehandelingskasten met bijbehorende meet en regeltechniek. Al deze werkzaamheden verschillen onderling veel daarom kunnen de vragen in de volgende alinea helpen om de ervaring in bepaalde werkzaamheden van de installatiemonteur in kaart te brengen.

Vragen aan een installatiemonteur

De volgende vragen kunnen in de installatietechniek worden gesteld om de werkervaring in kaart brengen:

 • Heb je gewerkt in de nieuwbouw of renovatie?
 • Hoeveel jaar ervaring heb je per sector ongeveer en waar gaat je voorkeur naar uit?
 • In welke sectoren heb je gewerkt: woningbouw, utiliteit of industrie?
 • Welke werkzaamheden heb je daar in gedaan?
 • Als iemand in de industrie heeft gewerkt kun je vragen
 • Kun je tekening lezen?
 • Heb je ervaring met storingen zoeken en verhelpen? Zo ja welke storingen?
 • Heb je ervaring in luchtbehandelingskasten en airconditioning?
 • Ervaring in warmtepompen en warmte-terugwinsystemen?
 • Welke werkzaamheden kun je zelfstandig uitvoeren en voor welke werkzaamheden moet je onder toezicht werken.

Algemene vragen aan een installatiemonteur

Er zijn nog een aantal algemene aspecten waarop gelet moet worden tijdens de sollicitatie van een installatiemonteur. Deze diverse aspecten kunnen worden samengevat in onderstaande vragen:

 • Welke salarisindicatie heb je?
 • Hoeveel uur per week ben je inzetbaar?
 • Ben je in bezit van een rijbewijs en eigen vervoer?
 • Heb je zelf handgereedschap?
 • Zou je jezelf verder willen ontwikkelen, zo ja, in welke richting?
 • Heb je hoogtevrees of claustrofobie in verband met bepaalde werkzaamheden?
 • Welke werkzaamheden kun je uitvoeren en welke liever niet in verband met je fysieke mogelijkheden?