Vergroot een werkervaringsplek de kans op werk?

Werkervaringsplekken krijgen de laatste jaren meer aandacht op de arbeidsmarkt. Een werkervaringsplek kan worden beschouwd als een soort leerwerkplek waarbij een arbeidskracht gedurende een bepaalde vastgestelde korte periode de mogelijkheid krijgt om werkervaring op te bouwen of te onderhouden.  Een werkervaringsplek is dus primair bedoelt om de arbeidskracht te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling.

De werkervaringsplek is niet bedoelt om een werkgever gebruik te laten maken van een goedkope arbeidskracht. Al deze aspecten moet men meenemen als men antwoord wil geven op de vraag of een werkervaringsplek wel of geen effectief middel is om de kans op betaald werk te vergroten.

Voor wie is een werkervaringsplek bedoeld? 

Een werkervaringsplek is primair bedoeld voor werkzoekenden die al of geen uitkering hebben en in bepaalde mate van de reguliere arbeidsmarkt zijn verwijderd. In de praktijk worden werkervaringsplekken vaak aangeboden of ingevuld door mensen die geruime tijd in de WW uitkering zitten of om een andere reden moeten reïntegreren.  Tegenwoordig maken ook steeds meer afgestudeerden gebruik van een werkervaringsplek om hun eerste werkervaring op te bouwen of de kennis die ze hebben geleerd tijdens de studie te onderhouden of toe te passen in de praktijk.

Studenten met een diploma op zak merken dat veel bedrijven in hun vacatures vragen om werkervaring.  Een stage-ervaring wordt daarbij vaak als te weinig werkervaring beschouwd. Daarom moet een afgestudeerde student een werkervaring opbouwen en een werkervaringsplaats is daarvoor een optie die het overwegen waard is.

Vergroot een werkervaringsplaats de kans op betaald werk?

Een eenduidig antwoord op deze vraag is moeilijk te geven. Allereest moet men de werkervaringsplaats effectief inzetten.  Dit houdt in dat de werkervaringsplaats moet aansluiten bij het profiel van de werkzoekende. Daarnaast moet de werkervaringsplaats de arbeidskrachten echt helpen om hunzelf goed te ontwikkelen en vaardigheden aan te leren. Er moet door de arbeidskracht een goede inzet worden getoond en hij of zij moet zichzelf of haarzelf ook daadwerkelijk goed kunnen ontplooien.

Tot slot moet de werkzoekende een positieve indruk hebben van het vakgebied waarin hij of zij de werkervaringsplaats heeft uitgevoerd. Pas dan kan de desbetreffende arbeidskracht effectie met zijn of haar ervaring op het cv verder zoeken naar een baan in dezelfde richting. Als de werkervaringsplaats echter duidelijk heeft gemaakt dat de branche of beroepsgroep waarin het werk werd uitgevoerd niet bij de werkzoekende past is dat ook een duidelijk resultaat. De werkzoekende kan dan zijn of haar zoektocht bijstellen of bijsturen zodat gericht gezocht kan worden naar werk wat een betere aansluiting biedt.

Conclusie over het nut van een werkervaringsplaats

Een werkervaringsplaats is een nuttig middel om de kans op werk te vergroten voor de werkzoekenden als dit middel juist gehanteerd wordt. De verwachtingen moeten realistisch zijn en de inzet van de arbeidskracht goed, evenals de ondersteuning van de werkgever die de arbeidsplaatsen aanbiedt. Elke relevante werkervaring die wordt opgebouwd is nuttig voor het cv omdat het er voor zorgt dat er geen spreekwoordelijk gat in het cv ontstaat.

Daarnaast kunnen positieve referenties van de werkgever die de werkervaringsplaats aanbied de werkzoekende die op de werkervaringsplaats succesvol heeft gewerkt ook verder helpen met nieuwe sollicitaties. Bovendien kun je uiteraard terwijl je op een werkervaringsplaats werkt ook trachten bij dezelfde werkgever een contract te bemachtigen. De kans dat je een contract krijgt bij dezelfde werkgever blijkt in de praktijk vaak klein. Desondanks zijn er verschillende mensen die op een werkervaringsplaats zo’n positieve indruk nalaten dat ze een contract ontvangen. Een werkervaringsplaats is dus een nuttig middel om de kans op werk te vergroten.