Wat is oscilleren in de techniek?

Oscilleren is een beweging die herhaaldelijk heen en weer gaat in dezelfde beweegrichtingen. Als men bijvoorbeeld spreekt van oscillatietechnologie voor zagen dan maken deze een heen-en-weergaande beweging zodat er een zaagsnede kan worden gemaakt. Multitools kunnen oscillerend zijn uitgevoerd waarbij er verschillende opzetstukken kunnen worden aangebracht om te zagen, slijpen, snijden of te schrapen Oscilleren … Read more

Wat is een naderingsschakelaar?

En naderingsschakelaar, benaderingsschakelaar of nabijheidssensor wordt gebruikt voor het detecteren van objecten zonder dat er fysiek contact plaatsvind tussen de sensor en het object zelf. De benaming naderingsschakelaar maakt duidelijk dat de sensor het object waarneemt op het moment dat een object de sensor nadert oftewel in de nabijheid komt van de sensor (vandaar dat … Read more

Waar staat de afkorting PIE voor op het vmbo?

PIE is een afkorting van een vmbo profiel en staat voor: Produceren Installeren en Energie. Dit vakgebied wordt gegeven op het vmbo en is een van de beroepsgerichte profielen waaruit leerlingen kunnen kiezen. PIE richt zich met name op installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Opvallend is dat in de afkorting PIE de eerste twee letters staan … Read more

Hoe werkt een pneumatische cilinder?

Een pneumatische cilinder wordt gebruikt om de druk van perslucht om te zetten in een beweging die heen en weer gaat. Doormiddel van deze lineaire beweging kunnen pneumatische cilinders worden gebruikt om iets aan te duwen of aan te trekken. Ook andere toepassingen zijn mogelijk zoals iets vast grijpen. Pneumatiek of pneumatica treft men veel … Read more

Is een trafo hetzelfde als een transformator?

Een trafo is hetzelfde als een transformator. Het woord trafo wordt in Nederland namelijk gebruikt als een afkorting voor transformator. In België gebruikt men het woord transfo als afkorting voor transformator. Wat is een transformator Een transformator transformeert een hogere elektrische spanning naar een lagere spanning of andersom.. Er zijn wisselspanning (AC) transformators maar ook … Read more

Verschil tussen serieschakelingen en parallelschakelingen

In de elektrotechniek kom je verschillende soorten elektrische schakelingen tegen. Veelvoorkomende schakelingen zijn serieschakelingen en parallelschakelingen. Wat zijn serieschakelingen? Een serieschakeling bestaat uit 1 stroomkring. Dat betekent dat alles wat op deze stroomkring is aangesloten in serie oftewel achter elkaar is geschakeld. Serieschakelingen worden bijvoorbeeld gebruikt bij inbouwspots. Je kunt een serieschakeling een beetje vergelijken … Read more

Toepassing pneumatica

Pneumatica wordt ook wel pneumatiek genoemd en is een vakgebied binnen de techniek dat zich richt op de toepassing van samengeperste gassen om systemen in beweging te brengen. Pneumatica is afgeleid van het Griekse woord ‘pneuma’. Dit woord kan worden vertaald in het Nederlands met: adem of wind. Pneumatische systemen bevatten samengeperste lucht of andere … Read more

Wat is een ventilatiewarmtepomp?

Een ventilatiewarmtepomp is warmtepomp die toegepast kan worden in een mechanisch ventilatiesysteem waarbij de afgevoerde ventilatielucht kan worden gebruikt als duurzame warmtebron voor de verwarming van een gebouw maar ook voor het verwarmen van tapwater. Doordat er warmte gewonnen wordt uit de afgevoerde ventilatielucht kan de warmte als het ware worden hergebruikt. Een ventilatiewarmtepomp komt … Read more

Wanneer spreek je van een duurzame ontwikkeling?

Een duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die er een bijdrage levert aan een optimaal evenwicht tussen sociale, ecologische en economische belangen in de wereld. Sociale belangen hebben betrekking op de wensen en behoeften van mensen in de maatschappij. Deze belangen dragen bij aan meer saamhorigheid en verbeteren de verbindingen tussen mensen onderling. Ecologische belangen hebben te … Read more

Wat is een warmtemachine of warmtepomp?

Een warmtemachine of een warmtemotor is een machine waarmee mechanische arbeid kan worden geleverd door de warmte van een hogere temperatuur te laten stromen naar een lagere temperatuur. De stroming van deze warmte vind plaats via een bron met een hogere temperatuur naar een afvoer met een lagere temperatuur en wordt in een warmtemachine (werklichaam) … Read more

Welke technische vacature past bij jouw cv?

Technische vacatures zijn volop te vinden op internet. Websites van bedrijven maar ook jobboards en websites van uitzendbureaus staan vol met allemaal vacatures voor de meest uiteenlopende technische functies. Als je op zoek bent naar een technische baan is de keuze soms zo groot dat het bijna onmogelijk is om alle vacatures te vergelijken met … Read more

Wat is machinegereedschap of een gereedschapswerktuig?

Een gereedschapswerktuig of machinegereedschap is een mechanisch werktuig dat een bewerking uitvoert waarmee traditioneel handgereedschap kan worden vervangen. Een gereedschapswerktuig bevat een aandrijfmechanisme waarmee de machine een bewerking uitvoert. Deze aandrijfmechanismen zijn door de jaren heen verder ontwikkeld. Zo werden de eerste gereedschapswerktuigen aangedreven door bijvoorbeeld wind en water. Door water kan bijvoorbeeld een schoepenrad … Read more

Hoe kom je tegenwoordig aan een technische baan?

Een baan vinden in de techniek gaat tegenwoordig grotendeels hetzelfde als vroeger alleen zijn de middelen die je daarvoor kunt gebruiken moderner geworden. Vroeger gingen werkzoekenden die in de techniek aan de slag gingen langs bedrijven, arbeidsbureaus of keken ze naar de vacaturerubrieken in kranten en andere nieuwsbladen. Daarnaast boden ook de vacatures in etalages … Read more

Solliciteren voor een technische baan via persoonlijke netwerken

Heb je ervaring in de techniek en ben je op zoek naar een andere baan? Dan is de eerste reactie van veel mensen om op internet te kijken naar vacatures. Websites van bedrijven en jobboards worden druk bezocht. Daarop staan vacatures met vaak prachtige verhalen, de hoogste salarissen en arbeidsvoorwaarden waar je van kunt dromen. … Read more

Wat is een elektrische machine? Definitie

Een elektrische machine is een machine die elektrische energie omzet in mechanische energie of mechanische energie omzet in elektrische energie. Als een machine elektrische energie omzet in mechanische energie spreekt men van een elektromotor. Wanneer mechanische energie wordt omgezet in elektrische energie spreekt men van van een generator of dynamo. Elektrische machines hebben daarom vaak … Read more

Wat is een machine? Definitie

Een machine is een werktuig dat bestaat uit verschillende specifieke onderdelen waaronder: een constructie, aandrijfmechanisme en diverse bewegende onderdelen die samengevoegd zijn in een apparaat om een bewerking uit te voeren. De hiervoor genoemde zin kan als definitie voor een machine worden gebruikt. Duidelijk is dat een machine een werktuig is dat uit meerdere onderdelen … Read more

Wat is software?

Software is een verzamelnaam voor alle computerprogramma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem functioneert. Het gaat hierbij om het niet tastbare gedeelte van een informatiesysteem. Software kan worden onderverdeeld in: Software kan worden geïnstalleerd op hardware die daarvoor bestemd is. Wat voor soort software geïnstalleerd wordt is dus afhankelijk van de toepassing, de … Read more

Wat is hardware?

Hardware is de term die in de computertechniek wordt gebruikt voor alle fysieke oftewel tastbare componenten of onderdelen die toegepast kunnen worden in een computer(systeem). Voorbeelden van hardware zijn de behuizing van computers, het toetsenbord (interface), de muis maar ook tastbare componenten in de computer zoals het moederbord, de processor, geluidskaart en videokaart. Deze tastbare … Read more

Wat is elektrostatica?

Elektrostatica is een deelgebied binnen de elektrotechniek dat zich bezighoudt met rustende of statische elektriciteit, waarbinnen de eigenschappen van statische elektrische ladingen worden onderzocht. Het gaat hierbij om het gedrag van elektronen. Deze elektronen vormen een onderdeel van atomen. Elk atoom heeft een atoomkern die bestaat uit protonen (p) die positief geladen zijn en neutronen … Read more

Wat is de wet van Coulomb?

De wet van Coulomb is een formule waarmee de elektrische aantrekkingskracht of afstotingskracht, die twee elektrische puntladingen op elkaar uitoefenen, kan worden brekend. De kracht die de twee geladen voorwerpen op elkaar uitoefenen is afhankelijk van de elektrische ladingen van de twee voorwerpen en de onderlinge afstand van die voorwerpen. Hoe groter de afstand tussen … Read more