Wat kun je met een opleiding Eerste Monteur Sterkstroominstallaties (EMSI)?

Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties is een functie in de elektrotechniek. De opleiding en de functie worden afgekort met EMSI. De opleiding is bedoelt voor elektromonteurs die in de praktijk aan sterkstroominstallaties werken. Deze installaties kunnen in verschillende gebouwen en voorzieningen worden aangetroffen. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties moet deze installaties zelfstandig aan de hand van tekeningen en mondelinge instructies aanleggen. Daarnaast vormt een EMSI op de werkvloer een aanspreekpunt voor collega’s met betrekking tot vragen over de installatie en de aanwezige tekeningen. Eerste monteurs dragen meer verantwoordelijkheid in de praktijk voor Assistent monteur sterkstroominstallaties (AMSI) en daarnaast Monteur Sterstroominstallaties (MSI). Voordat iemand begint met een opleiding tot EMSI moet hij zich realiseren dat dit een opleiding is die alleen waarde heeft in de elektrotechniek. Een EMSI opleiding heeft buiten de elektrotechnische branche om weinig waarde op de arbeidsmarkt. Een EMSI met ervaring heeft op de arbeidsmarkt echter een goede kans op werk in de elektrotechniek.

Wat zijn sterkstroominstallaties en waar vind je deze?
In verschillende gebouwen tref je sterkstroominstallaties aan. Men spreekt van sterkstroom wanneer er sprake is van spanningen van 230 Volt of 400 Volt. In woningen is de spanning op de bedrading meestal 230 Volt. In de industrie en utiliteit wordt gewerkt met een hogere spanning. In deze grote gebouwen wordt gewerkt met een spanning van 400 Volt. De Ampère die in deze installaties is 1600. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties is bevoegd om aan deze installaties te werken.

Naast sterkstroominstallaties zijn in de elektrotechniek ook zwakstroominstallaties aanwezig. Deze installaties zijn vooral aanwezig in radio’s, televisies, computers en andere apparatuur waarbij elektronica aanwezig is. Bij zwakstroom wordt gewerkt met een spanning van maximaal 24 Volt.

Voor het werken aan zwakstroominstallaties heeft een EMSI aanvullende opleidingen nodig.

Wat doet een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties (EMSI)?
Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties legt zelfstandig elektrotechnische installaties aan in woningen en utiliteit. Hierbij kan gedacht worden aan de complete installatie van de meterkast tot aan de wandcontactdoos. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties met ervaring mag zelfstandig aan de slag met het inrichten van een meterkast en het aanbrengen van nieuwe groepen daarin. Daarnaast legt hij ook bedrading aan en trekt hij draden naar wandcontactdozen en centraal dozen. Ook krachtgroepen van 380 Volt kunnen door een EMSI worden aangebracht in de meterkast. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties vormt op de bouw vaak het aanspreekpunt over de elektrotechnische installatie. Daarnaast kan hij leiding geven aan een aantal (assistent) monteur sterkstroominstallaties. Ook moet een EMSI ervaring hebben met tekeninglezen.

Waar werkt een Eerste Monteur Sterkstoominstallaties (EMSI)?
Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties werkt meestal bij een installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in elektrotechniek. Deze installatiebedrijven werken vaak projectmatig en nemen klussen aan die op verschillende adressen moeten worden uitgevoerd. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties moet daardoor flexibel inzetbaar zijn en over een rijbewijs beschikken. Sommige installatiebedrijven verstrekken aan een EMSI ook een bedrijfsbus met gereedschap zodat de monteur vanuit huis meteen naar de klus kan rijden. De klussen kunnen zowel in de woningbouw als in de utiliteit worden uitgevoerd. Ook industriële klussen komen voor in bijvoorbeeld fabriekshallen. Het soort project kan ook verschillen. Zo zijn er nieuwbouwprojecten en renovatie projecten. Bij nieuwbouwprojecten kan een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties zowel in de ruwbouw worden ingezet als in de afmontage. De ruwbouw is veelal open bouw waarbij er nog geen ramen in een pand zijn aangebracht. Er moeten in deze beginfase van de bouw nog allemaal voorzieningen worden aangebracht. Een EMSI moet in die positie vaak nog de gleuven frezen in de muur waar de buizen voor elektrische bedrading moeten worden aangebracht. Bij afmontage wordt het werk van een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties meer gericht op het zichtwerk zoals het plaatsen van schakelaars en verlichtingspunten.

Toelatingseisen voor de opleiding Eerste Monteur Sterkstroominstallaties (EMSI)
De toelatingseisen voor een opleiding Eerste Monteur Sterkstroominstallaties zijn zwaarder dan de toelatingseisen voor deelnemers aan een AMSI opleiding. Een EMSI moet in de praktijk over meer kennis beschikken en meer verantwoordelijkheid kunnen dragen. Daarom worden aan mensen die een EMSI opleiding willen volgen hogere toelatingseisen gesteld.  Iemand die in aanmerking wil komen voor een EMSI opleiding moet over de volgende vooropleiding beschikken:

• VBO B diploma met elektrotechnische richting;

• MAVO diploma;

• VMBO diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg;

• afgerond diploma elektrotechniek niveau 2.

Vaak maakt ook een intakegesprek deel uit van de aannameprocedure voor de opleiding EMSI. Het is belangrijk dat iemand zich van te voren goed oriënteert op zijn of haar studiekeuze. Met een EMSI opleiding kun je goed aan de slag in de elektrotechniek maar daar buiten is de kans klein dat de opleiding waarde heeft op het cv.

Kans op werk met opleiding Eerste Monteur Sterkstroominstallaties (EMSI)
Iemand met een afgeronde opleiding Eerste Monteur Sterkstroominstallaties heeft daarmee aantoonbare theoretische kennis over sterkstroominstallaties en de veiligheidsaspecten die bij de installatie daarvan aan de orde komen. Hij of zij kan daarnaast in theorie collega’s aansturen op de bouw bij het installeren van sterkstroominstallaties. Natuurlijk is werkervaring zeer belangrijk omdat de werkwijze en de organisatie op bouwprojecten verschillen. De wet en regelgeving blijft echter gelijk en dat moet de EMSI goed in de gaten houden. Daarnaast moet hij collega’s kunnen aanspreken wanneer deze zich niet houden aan de voorschriften. Een verantwoordelijke functie dus. Wanneer je een goede ervaren Eerste Monteur Sterkstroominstallaties bent heb je een goede kans op werk in de elektrotechniek. Wel is het belangrijk dat je over een rijbewijs en VCA beschikt. Goede referenties van opdrachtgevers zorgen er voor dat je goed bekend staat in de elektrotechniek. Hierdoor vindt je sneller een baan. Wanneer er echter weinig vacatures zijn ontkom je niet aan solliciteren. In deze kennisbank vindt je onder het kopje ‘sollicitatie’ tips om goed te kunnen solliciteren.