Wat kan ik met een FTTH opleiding of FTTH cursus?

Nederland is één van de eerste landen in Europa die een glasvezelnetwerk tot aan de woning van de gebruiker wil aanleggen. In de telecom wereld wordt veel gebruik gemaakt van glasvezel. In de glasvezeltechniek worden regelmatig Engelse termen gebruikt. Zo wordt glasvezel in het Engels fiber genoemd. De term fiber komt weer voor in de afkorting FTTH. Deze afkorting staat voor Fiber To The Home, in het Nederland: ‘glasvezel tot aan de woning’.

Wat doet een glasvezelmonteur FTTH?
Een glasvezel monteur die wordt ingezet om glasvezel tot aan de woning aan te leggen houdt zich in de praktijk met verschillende taken bezig. Hij of zij moet er voor zorgen dat woningen worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Door dit glasvezelnetwerk kunnen de inwoners gebruik maken van een glasvezelverbinding waarop ze zeer snel gegevens met andere internetgebruikers kunnen uitwissel.

Een FTTH monteur gaat meestal samen met een collega naar verschillende locaties om een glasvezelverbinding aan te leggen. Vaak werkt één van de twee FTTH monteurs als grondwerker om in de grond de glasvezelverbinding aan te leggen tot aan de woning. Dit houdt in dat de glasvezelkabels tot in de meterkast worden aangelegd. De andere monteur werkt als glasvezellasser en verbindt de kabels aan elkaar. Tot slot wordt er in de meterkast een aansluitpunt gemaakt voor de eindgebruiker, dit is degene die in de woning gebruik maat van de glasvezelverbinding. Een FTTH monteur heeft tijdens de uitvoer van de werkzaamheden zowel met zwaar grondwerk te maken als met nauwkeurig werk zoals glasvezelkabels lassen en zorgen voor een goede verbinding. Contact met klanten komt hierbij ook aan de orde. Daarnaast moet een FTTH monteur op verschillende locaties werken is een rijbewijs belangrijk. Een FTTH monteur heeft voor het correct uitvoeren van zijn of haar functie een opleiding op het gebied van FTTH gevolgd.

Wat leer je op een FTTH opleiding?
Op een opleiding tot FTTH monteur leert een deelnemer de verschillende technische aspecten die aan de orde komen bij het aansluiten van woningen op een glasvezelnetwerk. De verschillende werkzaamheden die hierbij aan de orde komen worden door de deelnemer geoefend zodat deze met verschillende netwerkconcepten in Nederland overweg kan. De meeste FTTH opleidingen hebben een theoretische en een praktische kant.

Theorie van FTTH opleiding
Bij de theorie van FTTH opleidingen komen een aantal aspecten aan bod. Zo wordt er aandacht besteed aan veiligheid en wordt uitleg gedaan over glasvezelkabels en de manier waarop deze met elkaar verbonden kunnen worden doormiddel van een las. Hierbij komt een instructie over het gebruik van een hand-held fusielasmachine aan de orde. Ook wordt er uitleg gegeven over hoe  telecom verbindingen vanuit een centrale punten naar de eindgebruiker tot stand worden gebracht. Verder wordt er in de FTTH opleiding aandacht besteed aan geleidebuissystemen en  Ftth-klantaanlsuitingen.

Praktijk van een FTTH opleiding
Het is belangrijk dat tijdens een FTTH opleiding voldoende aandacht wordt besteed aan de praktijk. Een goede FTTH opleiding zorgt er voor dat iemand die aan de slag wil als een FTTH monteur in de praktijk zelfstandig aan de slag kan met het monteren van Y-koppelingen en aftakmofjes. Ook het maken van lassen in glasvezelkabels wordt geoefend met een  handheld fusielasmachine. Daarnaast wordt bij veel FTTH opleidingen ook aandacht besteed aan mechanisch lassen.

Er wordt getraind met het afwerken van de invoerbuis, de geleidebuis en de kabel.  Er wordt aandacht besteed aan hoe een afdichting gasdicht en waterdicht kan worden gemaakt. Deelnemers leren hoe ze een FTU/Triple-play glasbox moeten plaatsen en gebruik moeten maken van glasvezelmanagement systemen. Ook aan klantcontact en eindcontrole wordt in een FTTH opleiding aandacht besteed.

Hoewel de theorie en de praktijk doen vermoeden dat het om een enorm vakkenpakket gaat, valt dit tijdens de opleiding vaak wel mee. De meeste FTTH opleidingen duren slechts enkele dagen of hooguit een één of twee weken. Er zijn wel verschillen tussen de FTTH opleidingen. Bij bepaalde opleidingen wordt meer aandacht besteed aan een specifiek onderwerp dan bij andere FTTH opleidingen. Wanneer je overweegt om een FTTH opleiding te volgen is het verstandig om je van te voren goed te oriënteren.

FTTH certificaat
met het doorlopen van het theoretische en praktische deel van de opleiding is de deelnemer nog niet klaar. Er moet een examen worden afgelegd om een gecertificeerd FTTH monteur te zijn. Het examen voor een FTTH certificaat bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Deze twee examens geven gecombineerd een goed beeld of de deelnemer in staat is om de theorie aan de praktijk te koppelen. Het examen staat onder toezicht van het Certification Board Telecom. Hierdoor is de kwaliteit van het FTTH examen gegarandeerd. Wanneer een deelnemer zowel voor het theorie-examen als voor het praktijkexamen is geslaagd ontvangt hij of zij een certificaat. Vanaf dat moment is de deelnemer een gecertificeerd ‘Monteur Fiber to the Home klantaansluitpunten’. Dit certificaat is twee jaar geldig. Na afloop van deze twee jaar zal de FTTH monteur opnieuw een certificaat moeten behalen om gecertificeerd Monteur Fiber to the Home klantaansluitpunten te blijven.

Overige eisen aan FTTH monteurs
Wanneer je eenmaal een gecertificeerd FTTH monteur bent biedt dat nog niet de garantie dat je voor elke FTTH vacature in aanmerking komt. Je begint vaak onderaan als hulp bij een telecombedrijf. Veel telecombedrijven vragen om FTTH monteurs met één of meer jaar ervaring. Daarnaast is vaak in de vacature-eisen opgenomen dat je in bezit moet zijn van een rijbewijs B. Van FTTH monteurs wordt daarnaast een flexibele houding verwacht tijdens het uitvoeren van de functie. FTTH monteurs werken op verschillende locaties en de klussen zijn niet altijd binnen 9:00 tot 17:00 afgerond. Daarom moeten de FTTH monteurs een flexibele, klantgerichte houding hebben en de klussen afronden, ook wanneer daarvoor overgewerkt moet worden.

Toekomst FTTH monteurs
FTTH monteurs met ervaring  zijn zeer gewild bij telecom bedrijven. Het glasvezelnetwerk vordert snel in Nederland. Wanneer vrijwel alle woningen aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk is de kans aanzienlijk dat het aantal vacatures voor FTTH monteurs daalt. Wanneer je in bezit bent van een FTTH certificaat is het belangrijk dat je jezelf verder gaat ontwikkelen in de telecombranche. Wanneer je het glasvezelnetwerk hebt aangelegd naar verschillende woningen en jezelf daarnaast doormiddel van opleidingen hebt ontwikkelt kun je wellicht in aanmerking komen voor een andere functie in het telecombedrijf. Goed contacten onderhouden met collega’s en leidinggevenden is belangrijk. Telecom draait letterlijk en figuurlijk om netwerken!