Wat is de opleiding Beroepsgekwalificeerd Assistent BKA en wat kun je er mee?

Na het afronden van een opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) kunnen leerlingen doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar een naar de opleiding Beroepsgekwalificeerd assistent (BKA). Deze opleiding is specifieker gericht op een beroepenveld dan de AKA opleiding. De AKA opleiding wordt gezien als een vrij brede assistentenopleiding om leerlingen te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. De opleiding Beroepsgekwalificeerd Assistent BKA is een smalle opleiding. Wanneer leerlingen aan de toelatingseisen voldoen kunnen leerlingen ook rechtstreeks instromen op de BKA opleiding. De meeste leerlingen die een BKA opleiding willen volgen hebben een duidelijk beeld van beroepen. Hieronder is meer informatie weergegeven over de opleidingen tot Beroepsgekwalificeerd Assistent BKA.

Beroepsgekwalificeerd Assistent opleiding
De Beroepsgekwalificeerd Assistent opleiding is geschikt voor leerlingen die een goed beeld hebben van het beroep dat ze later willen uitvoeren. Deze BKA opleidingen zijn bedoelt om leerlingen verschillende vaardigheden aan te leren om als beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt uit te stromen. Daarnaast is het mogelijk om door te stromen naar een MBO niveau 2 opleiding. Leerlingen kunnen vaardigheden leren voor verschillende sectoren van de arbeidsmarkt. De sectoren waar de Beroepsgekwalificeerde assistentenopleidingen onder vallen zijn: Landbouw, Zorg & Welzijn, Economie en Techniek. Door deze specifieke sectoren en specifieke beroepsrichtingen onderscheid de BKA opleiding zich van de AKA opleiding. De AKA opleiding wordt ook wel de brede assistentenopleiding genoemd. De BKA is de tegenhanger daarvan en wordt de smalle assistentenopleiding genoemd.

Wat kun je met een Beroepsgekwalificeerd Assistent opleiding?
Leerlingen die een BKA opleiding hebben afgerond hebben vaardigheden aangeleerd in een specifiek vakgebied. Wanneer ze niet besluiten om verder te leren kunnen leerlingen met een BKA opleiding aan de slag in de praktijk. Met een technisch profiel kunnen ze aan de slag in een technisch bedrijf. Bij deze technische bedrijven zullen Beroepsgekwalificeerde Assistenten in eerste instantie als assistent aan de slag gaan. Ze ondersteunen ervaren collega’s bij het uitvoeren van technische werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan het aangeven van materialen en gereedschappen en het op maat zagen van leidingen. Ook draadsnijden in bijvoorbeeld de installatietechniek kan door een beroepsgekwalificeerd assistent worden gedaan. Daarnaast kan een assistent ook prima gaten boren en leidingen beugelen.

Ervaren collega belangrijk voor assistent
Voor een beroepsgekwalificeerd assistent is het belangrijk dat hij of zij een ervaren collega heeft die goed in staat is om de kennis en kunde die bij het vak hoort over te dragen. Wanneer de collega de tijd neemt om zijn assistent het vak goed te leren kan de assistent na verloop van tijd meer taken zelfstandig uitvoeren en kan zijn of haar werkervaring groeien. Deze werkervaring is belangrijk voor de toekomst van de assistent op de arbeidsmarkt. Een ervaren collega van een technisch bedrijf weet hoe werkzaamheden in de praktijk het beste uitgevoerd moeten worden. Dit verschilt regelmatig met de werkwijze die opleidingen hanteren wanneer ze de leerlingen vaardigheden van een bepaald beroepenveld aanleren. Een ervaren technische collega kan het verschil in werkzaamheden goed uitleggen aan zijn of haar assistent. Dit is belangrijke kennis en informatie waardoor de assistent kan groeien in zijn of haar professionaliteit.  erschilt regelmatig met de werkwijze die opleidingen hanteren wanneer ze de leerlingen vaardigheden van een bepaald beroepsveld

Beroepspraktijkvorming en de praktijk
Een deel van de praktijkkennis wordt al tijdens de BKA opleiding opgedaan tijdens de stage die ook wel Beroepspraktijkvorming BPV wordt genoemd. Het echte werk gebeurd natuurlijk in de praktijk wanneer de beroepsgekwalificeerd assistent daadwerkelijk in loondienst is bij een bedrijf. Dan moet er echt gepresteerd worden en moet de assistent zich goed houden aan de werktijden en (veiligheids)regels van een bedrijf. Uiteindelijk is de praktijk natuurlijk ook de mooiste gelegenheid voor de assistent om zijn of haar meerwaarde op de arbeidsmarkt te vergoten.