Wat is Bemetel en wat voor opleiding is dit?

Bemetel is een afkorting die regelmatig gelezen kan worden op het cv van mensen die werkzaam zijn (geweest) in de metaal of elektrotechniek. Bemetel staat voor Bedrijfsopleiding Metaal- en Elektrotechnische industrie. Bemetel was een stichting. Deze stichting had tot doel het bevorderen en coördineren van vakopleidingen in metaalindustrie en de elektrotechnische industrie. Hierbij functioneerde Bemetel als een organisatie die werkgevers en werknemers ondersteund en samenbracht.

Bemetel bedrijfsopleiding
Bemetel opleidingen zijn bedrijfsopleidingen. Leerlingen die deze opleiding hebben gevolgd waren (of zijn) in dienst van een bedrijf en volgen daarnaast een opleiding. Hierdoor leerden de leerlingen zowel praktijk als theorie met betrekking tot de werkzaamheden die ze bij het bedrijf uitvoerden.  Leerlingen die een Bemetel opleiding volgden vielen onder een Bemetel-Leerlingenstelsel. Theorie en praktijk werden afgewisseld de theorie werd meestal op school gevolgd en de praktijk vond op het bedrijf plaats.

Bemetel praktijk
De praktijk van de Bemetel opleiding bestond uit het uitvoeren van werkzaamheden en opdrachten op de werkplek bij een bedrijf. Hierdoor leerde de leerling vaardigheden aan ten behoeve van de functie. Een leerling constructiebankwerker kon bijvoorbeeld tijdens de Bemetel opleiding leren tekening lezen, zagen, boren, samentellen, lassen en slijpen. De leerling kreeg voor het uitvoeren van de werkzaamheden salaris. Hierdoor verdiende de leerling geld terwijl hij of zij daarnaast vakkennis opdeed.

Leerovereenkomst Bemetel
De ouders of voogd van de leerling sloten een leerovereenkomst met de werkgever waar de leerling in dienst zou komen. De leerling tekende eveneens de leerovereenkomst. De werkgever was doormiddel van de leerovereenkomst verplicht om de leerling op te leiden tot een vakman. De leerling diende uiteraard zijn of haar best te doen om de opleiding succesvol af te ronden en de opgedragen werkzaamheden goed te verrichten.

Aan de opleiding was een proeftijd verbonden van drie maanden. De stichting Bemetel had verschillende consulenten in dienst de bedrijven waar de leerlingen werkten regelmatig bezochten. Hierbij controleerde de consulent de vorderingen van de leerling. Deze vorderingen waren onder andere genoteerd in het Bemetel werkboekje. Dit werkboekje moest wekelijks door de leerling worden bijgehouden. In het Bemetel werkboekje staan de verschillende werkzaamheden die door de leerling zijn uitgevoerd. Instructeurs gaven cijfers aan leerlingen op basis van. Vlugheid, Vaardigheid, Vlijt, Gedrag en Netheid.

Diploma Bemetel
Na afloop van een Bemetel opleiding volgde een examen. Als dit examen door de leerling succesvol werd afgerond ontving deze een Rijksnijverheidsdiploma voor het vakgebied waar hij als leerling had gewerkt. Tegenwoordig worden geen Bemetel diploma’s meer gehaald. Werken en leren wordt gedaan doormiddel van bijvoorbeeld BBL trajecten.