Waarvoor is de opleiding Optische verdelers en netwerkcomponenten OVNC?

Bij de aanleg van netwerken worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij komen onder andere het patchwerkzaamheden aan de orde die worden uitgevoerd binnen netwerkcomponenten en optische verdelers. Medewerkers die werkzaam zijn in deze omgeving moeten zich aan belangrijke veiligheidsregels houden. Daarnaast moeten ze over de juiste technische kennis beschikken om de werkzaamheden professioneel en volgens de voorschriften uit te voeren. Hiervoor moet de opleiding Optische verdelers en netwerkcomponenten OVNC worden gevolgd.

Wat leer je op de opleiding OVNC?
Deelnemers aan de opleiding Optische verdelers en netwerkcomponenten leren vaardigheden aan die nodig zijn om werkzaamheden te verrichten aan netwerkcomponenten die zich bevinden in optische verdelers. Op de opleiding OVNC wordt aandacht besteed aan het maken van een patch. Daarnaast worden ook indelingsmethodes en rangeermethodes aangeleerd. Ook wordt aandacht besteed aan het beperken van transient verliezen in de verdelers en leert de deelnemer correctief patch handelingen zorgvuldig uit te voeren.

Hierbij wordt onder ander aandacht besteed aan het beoordelen van de kwaliteit van verbindingen. De deelnemer leert gebruik te maken van een traffic tester en leert hoe hij of zij beschermingsmiddelen op de juiste manier moet gebruiken. Het onderhouden en reinigen van adapters en connectoren wordt ook in de opleiding behandelt omdat deze werkzaamheden ook in de praktijk aan de orde kunnen komen. Omdat de werkzaamheden voornamelijk worden uitgevoerd binnen een actief glasvezelnetwerk komen er specifieke veiligheidsmaatregelen aan de orde die de deelnemer tijdens de opleiding leert toe te passen.

Doelstelling van de opleiding OVNC
De doelstelling van OVNC is dat de deelnemer veilig en verantwoord verbindingen leert patchen en connectoren leert te onderhouden. De opleiding OVNC duurt over het algemeen een paar dagen. Het bevat een theorie deel en een praktijk deel waarin de theorie wordt toegepast. Door het OVNC certificaat verplicht te stellen willen bedrijven de kwaliteit waarborgen die door de medewerkers wordt geleverd in de optische verdelers. Daarnaast moeten werknemers voldoende geïnstrueerd zijn om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren en ruimte  verantwoord achter te laten als ze klaar zijn met hun werk

Certificaat Optische verdelers en netwerkcomponenten OVNC
Het examen voor OVNC bestaat uit een theoretisch deel en een aantal praktijkopdrachten. Hierdoor wordt getest of de deelnemers de theorie in de praktijk kunnen toepassen. In het theoretische deel wordt extra aandacht besteed aan veiligheid. Dit wordt gedaan in het onderdeel Operationele Veiligheid 2. Na het succesvol afronden van zowel het theoretische deel als het praktijkdeel ontvangen de deelnemers een certificaat. Dit is het certificaat Optische verdelers en netwerkcomponenten, Professioneel patchen. Daaraan verbonden is Operationele Veiligheid 2. De geldigheidsduur van het OVNC certificaat is vijf jaar. Daarna zal de deelnemer het certificaat opnieuw moeten behalen.