Technicum in België

Technicum is in Nederland bekend als naam voor een technisch uitzendbureau dat valt onder USG People. Omdat Technicum binnen USG onder Unique valt noemt men Technicum ook wel Unique Technicum. Dit wordt op briefpapier en op promotiemateriaal ook wel aangeduid met U Technicum waarbij de U staat voor Unique. In België kent men Technicum ook als uitzendbureau onder bijvoorbeeld de naam Unique Intrim Office Technicum in Aalst. Ook duikt de benaming Technicum op in de wereld van opleidingen in België. Zo draagt een gedeelte van de Universiteit van Gent de naam Technicum. Daarover is hieronder meer geschreven.

Technicum binnen Universiteit Gent
Binnen het gebouwencomplex van de Universiteit Gent wordt met het Technicum het gedeelte aangeduid waar de Technische Laboratoria zich bevinden. De Universiteit Gent bevindt zich in de Belgische stad Gent en is ontworpen door de architect Jean Norbert Cloquet. In de jaren 30 van de twintigste eeuw werd het Technicum gebouwd langs de Muinkschelde op de flank van de Blandijnberg. Daar moest het Technicum gebruikt worden door de faculteit Ingenieurswetenschappen.

Blokken binnen het Technicum
Het Technicum werd opgedeeld in verschillende blokken. Deze blokken werden door Gustaaf Magnel (1899-1955) mede ontworpen en werden getekend door Jean Norbert Cloquet (1885-1961). Cloquet was een hoogleraar in de burgerlijke bouwkunde. De blokken van het Technicum werden in verschillende periodes gebouwd en uitgebreid.  

Zo werd het huidige blok 1 van het Technicum werd vermoedelijk in 1936 uitgebreid. Deze uitbreiding gebeurd op basis van de restanten van de spinnerij Feyerick uit 1894. Blok 2 van het Technicum dateert uit 1938. Dit blok kreeg veel aandacht omdat er nieuwe constructietechnieken voor werden toegepast. Er werd gebruik gemaakt van een skeletbouw waarbij men staal gebruikte voor het skelet in plaats van beton. Deze elementen werden voor een groot deel aan elkaar gelast. Daardoor werd blok 2 van het Technicum het eerste gelaste gebouw ter wereld.

Lassen was in die tijd nog een nieuwe techniek die nog niet breed werd toegepast in de bouw. In blok twee werd Magnels labo gevestigd waar onderzoek werd gedaan naar gewapend beton. Ook werd in blok 2 van het Technicum onderzoek gedaan naar de weerstand van materialen. De vloer van dit blok moest een belasting aankunnen van 3000 kg per m². Blok twee staat centraal ingepland in het terrein en bevindt zich parallel aan de Sint-Pietersnieuwstraat en de Schelde.

Het huidige blok 5 is het oude laboratorium Hydraulica dit blok werd als eerste gerealiseerd. Blok vijf verschilt in bouwstijl van de andere blokken van het Technicum. Dit blok past meer bij de bouwstijl die in de jaren twintig van vorige eeuw gebruikelijk was.

Het Technicum in tegenwoordige tijd
Tegenwoordig is het Technicum van de Universiteit Gent nog steeds in gebruik. De thermische centrale van het Technicum werd in de jaren 2000 gerestaureerd en kreeg een nieuwe bestemming als studentenhuis Therminal. Deze restauratie vond plaats onder leiding van architect F. Mees. Na de verbouwing verhuisden alle studentenverenigingen die voorheen in hert gedeelte “De Brug” gevestigd waren naar de Therminal.

Vanaf 2010 werden verschillende vakgroepen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur gehuisvest in het Technicum. Een ministerieel besluit van de Vlaamse overheid uit 2010 zou met uitzondering van blok 3 van het Technicum de overige gebouwen als monument willen bestempelen. Er werd echter door de universiteit van Gent bezwaar aangetekend bij de Raad van State over deze beslissing. Een beschermde status van het Technicum zou het namelijk in de toekomst moeilijk maken om de beschermde delen van het Technicum van de universiteit te verbouwen. Dit is een belemmering voor de universiteit. Om die reden heeft de bescherming een negatief advies gekregen van de Raad van State.