Startkwalificatie belangrijk voor langdurig betaald werk

Een startkwalificatie is belangrijk op de arbeidsmarkt. Met een startkwalificatie oftewel een diploma op mbo niveau 2 of hoger heb je meer kans om aan een baan te komen en heb je bovendien ook betere loopbaanperspectieven. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat tussen 2008 en 2018 is gehouden, komt naar voren dat jongeren met een startkwalificatie na tien jaar vaker betaald werk hebben.

Jongeren zonder startkwalificatie lopen de kans om op de langere termijn zonder werk te raken. In 2008 hebben ruim 87.000 jongeren onder de 23 jaar het mbo verlaten. Hiervan had 39 procent geen startkwalificatie. Deze groep had dus geen diploma op mbo-niveau 2 of hoger. Ook een havo of vwo-diploma wordt overigens als startkwalificatie beschouwd. Van de groep die geen startkwalificatie heeft behaald had 70 procent een baan. Volgens deze gegevens had dus 30 procent geen betaalde baan. Dat maakt duidelijk dat een startkwalificatie van groot belang is voor het behoud van een baan.

Van de oud-studenten die in 2008 wel een startkwalificatie van het mbo hadden behaald had 91 procent een betaalde baan in 2018. Daarnaast hadden werknemers met een startkwalificatie vaker een vast dienstverband, namelijk 56 procent. Werknemers zonder startkwalificatie hadden minder vaak een vaste baan in 2018 namelijk 40 procent. Het afronden van een mbo-opleiding is op basis van dit onderzoek erg belangrijk voor het vinden en behouden van een baan.