SEU Examen verplicht?

Het SEU examen is opgesteld door de Stichting Examens Uitzendbranche. Deze stichting heeft sinds 1998 de verantwoordelijkheid om vestigingsmedewerkers van uitzendbranche  te examineren doormiddel van een branche-examen. Door deze jarenlange verantwoordelijkheid heeft de Stichting Examens Uitzendbranche veel ervaring met het bieden van kwalitatief hoogwaardige examens aan medewerkers van uitzendbureaus. De medewerkers waar de examens aan worden aangeboden kunnen zowel een leidinggevende functie als een uitvoerende functie hebben op een uitzendbureau. In Nederland hebben vele duizenden uitzendmedewerkers een SEU examen gehaald in opdracht van honderden uitzendbureaus. Met het behalen van een SEU examen beheerst de uitzendmedewerker belangrijke basiskennis voor de uitoefening van zijn of haar functie op een uitzendbureau.

Is het SEU examen verplicht?
De waarde van het SEU examen in de uitzendbranche wordt breed gedragen. Uitzendbureaus willen er zeker van zijn dat uitzendmedewerkers in hun dienstverlening de wet en regelgeving naleven. Het SEU vormt hier een belangrijke basis voor. Daarom is het behalen van een SEU examen voor vaste medewerkers op een uitzendbureau verplicht gesteld door de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, deze cao wordt ook wel de ABU cao genoemd. Met name voor beginnende uitzendmedewerkers is dit SEU examen een verplichting.

Doel van het SEU
Het doel dat de Stichting Examens Uitzendbranche met het SEU examen voor ogen heeft is een bijdrage leveren aan het niveau en de kwaliteit van de medewerkers die werkzaam zijn of aan het werk willen in de uitzendbranche. De kwaliteit en het niveau van medewerkers die in de uitzendbranche gaan werken wordt getoetst doormiddel van het SEU examen. Dit examen wordt branchebreed gedragen.

Wat wordt in het SEU examen getoetst?
Op het SEU examen wordt de kennis van de deelnemer getoetst op het gebied van wet en regelgeving die verbonden is met de werkzaamheden op een uitzendbureau. Daarnaast komen de richtlijnen aan bod die in uitzend-CAO’s worden benoemd. Er wordt aandacht besteed aan arbeidsvoorwaarden, gedragsregels, aansprakelijkheid, marktbewerking en arbeidscommunicatie. Het examen voor een “uitzendmedewerker” duurt  ongeveer 2,25 uur. De duur en inhoud van het examen kan na verloop van tijd verschillen omdat de wet en regelgeving door de overheid kan worden aangepast en daarmee ook de examenstof. Het SEU examen kan op verschillende locaties in Nederland worden afgelegd. Daarbij wordt een computer gebruikt.

Het bestuurd van de SEU
De kennis die doormiddel van het SEU examen wordt getoetst moet van voldoende inhoud en niveau zijn. Daarom krijgt de inhoud van het examen voortdurend een update. Er zijn verschillende organisaties betrokken bij de ontwikkeling van het SEU examen. Ook in het bestuur van het SEU zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd. Het bestuur van het SEU wordt gevormd door de werkgeverskoepels ABU en NBBU en daarnaast door de vakorganisaties CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie.