Is een heftruckcertificaat verplicht?

Binnen de techniek zijn verschillende functies aanwezig waarbij het gebruiken van een heftruck voor kan komen. Wanneer je bijvoorbeeld als metaalzager werkt is het op zijn minst handig als je zelf de profielen en platen, die gezaagd moeten worden, uit het magazijn of opslag kunt halen met een heftruck. Daarnaast is het voor een machineoperator handig wanneer hij pallets met nieuwe grondstoffen naar de machine kan rijden. Ook een magazijnmedewerker zal regelmatig gebruik moeten maken van een heftruck. Het is belangrijk dat de bestuurder van een heftruck op de juiste manier met het voertuig omgaat en daarbij zichzelf en anderen geen schade toebrengt. Daarvoor kan een medewerker een heftruckcertificaat halen, maar is dat verplicht?

Heftruckcertificaat is gewenst
Het behalen van een heftruckcertificaat is in Nederland niet verplicht. Wel moeten heftruckchauffeurs volgens de wet verplicht een instructie volgen waarin ze een heftruck leren besturen en gewezen worden op de veiligheidsaspecten die daarbij een rol spelen. In de wet wordt echter niet duidelijk gemaakt wat de inhoud precies moet zijn van deze instructie en hoe lang deze moet duren. Daarnaast wordt in de wetgeving niet aangegeven welke instanties de instructie precies mogen geven en welke niet. Een heftruckcertificaat is gewenst maar geen verplichting.

Arbowet en arbeidsinspectie
Een werkgever is samen met het personeel verantwoordelijk voor de veiligheid van haar werknemers op de werkvloer. De arbeidsinspectie ziet er op toe dat de werkgever verantwoord met haar personeel omgaat. Ondanks dat kunnen er ongelukken gebeuren binnen een bedrijf. De arbeidsinspectie wil dan weten of de werkgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De Arbowet schrijft voor dat alleen deskundig personeel gebruik mag maken van interne transportmiddelen. Een werkgever moet kunnen aantonen dat de personeelsleden die gebruik maken van transportmiddelen deskundig zijn. Hoewel een rijvaardigheidsbewijs en een heftruckcertificaat niet verplicht zijn kan daarmee wel worden aangetoond dat het personeel over voldoende kennis beschikt om gebruik te mogen maken van een heftruck.

Wie is verantwoordelijk?
Wanneer er een ongeluk ontstaat op de werkvloer waarbij een heftruck betrokken is zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat het personeel vaardig genoeg was om een heftruck te mogen besturen. Een bedrijf moet er voor zorgen dat hiervoor overtuigend bewijs geleverd kan worden. Een heftruckcertificaat wordt door de Arbeidsinspectie over het algemeen geaccepteerd. Daarom kiezen veel bedrijven er voor om de medewerkers die gebruik maken van een heftruck toch een heftruckcertificaat te laten behalen. Daarnaast verzorgen bedrijven regelmatig een opfriscursus voor de medewerkers die met een heftruck rijden. Hierdoor willen bedrijven de rijvaardigheid van de heftruckchauffeurs op voldoende niveau houden. Hoewel deze cursussen een bedrijf geld kosten zijn er voor een bedrijf ook voordelen aan verbonden. Het personeel merkt door deze cursussen dat het bedrijf in de veiligheid van haar personeel investeert. Daarnaast kan het aantal ongevallen binnen een bedrijf worden gereduceerd wanneer personeelsleden duidelijke instructies hebben gekregen over het besturen van een heftruck en bijbehorende veiligheidsaspecten. Dit draagt weer bij aan een veilige werkplek. Een bedrijf is namelijk volgens de wet verplicht om haar medewerkers een veilige werkplek te garanderen.

Daarnaast heeft een bedrijf natuurlijk meerdere verzekeringen afgesloten. De verzekeraars kunnen schriftelijk in de polis vastleggen dat een bedrijf verplicht is om al het personeel dat gebruik maakt van een heftruck daarvoor een deugdelijke training of opleiding te geven. Wanneer een bedrijf zich ondanks deze voorwaarden niet houdt aan de afspraken met de verzekeraar loopt hij het risico dat de verzekeraar de schade niet dekt. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor een bedrijf.  

Wel of niet een heftruckcertificaat?
Een heftruckcertificaat is niet verplicht volgens de Nederlandse wetgeving. Bedrijven kunnen een heftruckcertificaat wel verplicht en evenals de verzekeraars waar het bedrijf bij is aangesloten. Het behalen van een heftruckcertificaat is daarom verstandig niet alleen voor het bedrijf maar ook voor de medewerker. Een heftruckcertificaat is geen garantie dat er geen ongelukken gebeuren met de heftruck. De heftruck moet ook goed onderhouden worden en tijdig worden gekeurd.

Ook het personeel dat gebruik maakt van een heftruck moet ondanks het bezit van een heftruckcertificaat voortdurend de veiligheidsaspecten in de gaten houden die aan het heftruck rijden verbonden zijn. Veiligheid begint bij de heftruckchauffeur zelf of hij nu fulltime of incidenteel gebruik maakt van een heftruck.