BBL Carrousel opgericht door Technicum Leeuwarden in april 2018

Technisch personeel is schaars op de arbeidsmarkt. Dat weten bedrijven in de techniek die een steeds groter tekort aan ervaren vakkrachten ervaren. Technische uitzendbureaus ontvangen steeds meer vacatures en zoeken naar oplossingen om het tekort aan technische vakkrachten op te vangen. Een effectieve oplossing hiervoor is het opleiden van aankomende vakkrachten doormiddel van BBL-trajecten. BBL staat voor Beroepsbegeleidende leerweg en is bij uitstek een praktijkgerichte variant van het middelbaarberoepsonderwijs (mbo). Technicum is zeer actief op het gebied van BBL en heeft hiervoor een uniek concept ontwikkelt: het BBL Carrousel.

Technicum BBL Carrousel

De afgelopen maanden is Technicum Installatietechniek druk bezig geweest met het opzetten van een uniek project in Friesland. Om de krapte op de arbeidsmarkt binnen de Installatietechniek tegen te gaan is in samenwerking met de zes grootste installatiebedrijven uit het MKB en het Friesland College het BBL Carrousel opgezet.

Op 17 april 2018 vond de kick-off plaats. Hier is door Technicum Installatietechniek de definitieve opzet van het traject gepresenteerd aan de deelnemende bedrijven en hebben de bedrijven kennis gemaakt met de BBL-ers die zorgvuldig zijn geselecteerd door Technicum. De eerste zes BBL-ers gaan maandag 7 mei 2018 starten en in de toekomst zullen er waarschijnlijk meer BBL-ers aan dit traject deelnemen.

Waarom het BBL Carrousel?
Het BBL Carrousel is ontwikkeld zodat BBL-ers door alle processen van de installatie- en elektrotechniek heen draaien oftewel rouleren. In het BBL Carrousel worden de zes enthousiaste BBL-ers gekoppeld aan zes installateurs die een erkend leerbedrijf zijn. De BBL-ers komen in dienst bij Technicum en gaan in verschillende periodes tijdens hun BBL-opleiding bij deze installatiebedrijven op verschillende projecten werken.

De deelnemende bedrijven hebben elk hun eigen specialiteit zoals woningbouw, utiliteit, industrie en domotica. Doordat de BBL-er werkt aan verschillende soorten projecten krijgt hij of zij de kans om alle facetten van de installatietechniek en elektrotechniek aan te leren. Zo ontstaat een goed beroepsbeeld en kan de BBL-er ook effectiever een keuze maken voor een specialisatie in de installatie en elektrotechniek. Deze sector is namelijk zeer dynamisch vooral nu de energietransitie op gang komt.

Het BBL Carrousel onderscheid zich van het reguliere BBL omdat een BBL-er via het reguliere BBL vaak gedurende een groot deel van de BBL-opleiding bij één erkend leerbedrijf werkt en daardoor slechts een beperkt beeld krijgt van de verschillende sectoren van de installatietechniek en elektrotechniek. De woningbouw verschilt van de utiliteit in omvang en snelheid in de montage. Ook zijn de vermogens en technische systemen verschillend. Dit is ook het geval bij de industrie waarin weer met unieke systemen wordt gewerkt. Al deze verschillende aspecten zouden moeten worden doorlopen om een totaalbeeld te kunnen vormen van de omvang en diversiteit in de installatietechniek en elektrotechniek. Het BBL Carrousel draagt bij aan deze beeldvorming.

Aanmelden voor het BBL Carrousel
Technicum zoekt nieuwe kandidaten voor BBL-opleidingen in de installatietechniek en elektrotechniek. Mocht je hier meer informatie over willen hebben dan kun je contact opnemen doormiddel van het contactformulier op deze website. Ook kun je via de homepage de knop BBL indrukken om je rechtstreeks aan te melden voor een BBL-traject bij Technicum. Dan neemt een opleidingsadviseur of een consultant bij jou in de buurt contact met je op voor een persoonlijk gesprek over je mogelijkheden om een BBL-opleiding te volgen.