Wat wordt bedoelt met ‘schroeien’ van verf?

Schilders proberen te voorkomen dat verf gaat ‘schroeien’. Het zogenoemde schroeien van verf is een golvend oppervlak van de verflaag. Er komen als het ware rimpels in de verf. Hierdoor is het oppervlak van het geverfde object niet meer glad en veel mensen ervaren dit als hinderlijk en minder mooi. Het schroeien van verf moet dus voorkomen worden. Hieronder is in een aantal alinea’s meer informatie weergegeven over wat schroeien precies is, hoe dit proces ontstaat en hoe het voorkomen kan worden.

Wat is schroeien precies?
Schroeien gebeurd niet bij elke verfbeurt en dat heeft een aantal redenen. Over het algemeen gaat verf namelijk schroeien wanneer de verf dik is opgebracht. Ook de verfsoort is van belang. Lijvige verf is veel gevoeliger voor schroeien dan verf die dun is en snel uitvloeit. Een voorbeeld van lijvige verf is alkydhars High Solid. Dit is een dikvloeibare verf, je zou ook kunnen zeggen dat deze verf een hoge viscositeit heeft en traagvloeibaar is. Lijvige heeft als voordeel dat het goed dekkend is, de kleur van de ondergrond (grondverf) verdwijnt vrijwel volledig als men er lijvige verf over heen aanbrengt. Een nadeel is echter dat de oppervlakte van deze dikke stroperige verf sneller droogt dan het gedeelte dat direct contact heeft met de ondergrond. Vooral in delen van het verfwerk waar de verf extra dik is aangebracht kunnen schroeiplekken ontstaan in het verfwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de delen van het verfwerk waar druppels (zakkers) aanwezig zijn. Ook bij horizontale vlakken loopt men de kans dat verf te dik wordt aangebracht. De verf blijft op dit oppervlak liggen en vloeit niet goed naar beneden. Het verschil in droogsnelheid tussen de bovenkant en de onderkant van de verflaag is de oorzaak van schroeien. Verf moet dus gelijkmatig drogen om schroeiplekken te voorkomen.

Hoe kan schroeien in verfwerk worden voorkomen?
Om schroeien te voorkomen zal men er voor moeten zorgen dat de verf zoveel mogelijk gelijkmatig droogt. Schilderen indient men daarom niet te doen in de volle zon. De zon zorgt er namelijk voor dat de bovenlaag sneller droogt dan de verf daaronder. Ook bij hoge temperaturen of bij veel warme wind kan verf gaan schroeien. Hou daarom rekening met deze invloeden van buitenaf.  Als er meerdere lagen verf over elkaar heen worden aangebracht is het verstandig om de verschillende lagen goed te laten drogen. Dikke verf kan men indien nodig verdunnen met het juiste middel. Dit is meestal op de verpot aangegeven en kan men indoen nodig navragen bij de specialist.

Hoe kun je schroeiplekken behandelen?
Schroeiplekken zijn niet mooi daarom willen veel mensen deze plekken verwijderen. Hierbij is geduld echter een belangrijke factor. Als men de schroeiplekken ziet kan men er niet meteen overheen schilderen want dan zal ook de nieuwe laag zeker gaan schroeien. Men moet daarom wachten tot zowel de bovenkant als de onderkant van de verflaag goed zijn uitgehard. Daar gaat tijd overheen. Vaak duurt het veel langer dat de verflaag op de plekken droog is dan op de verfpot wordt aangegeven. Dit komt omdat de verflaag dikker is.

Pas als de verflaag of verflagen echt goed zijn uitgehard kan men deze weer glad schuren. Als de verf niet goed droog is zal deze bovendien gaan rullen als men schuurt. Als verf gaat rullen gaan er kleine stukjes van de verf af die niet helemaal droog zijn. Deze deegachtige rullen zijn niet uitgeharde verf en worden als het ware losgetrokken van de ondergrond. Het verfwerk wordt daardoor flink beschadigd. Daarom zal men echt moeten wachten tot zowel de toplaag als de onderlagen geheel zijn uitgehard.

Als alles is uitgehard kan men de lelijke plekken in de verflaag opschuren en vervolgens weer een nieuwe verflaag aanbrengen. Uiteraard dient men ook hierbij rekening te houden met de eerder genoemde tips om schroeien te voorkomen.