Wat is Six Sigma en waarvoor wordt dit gebruikt?

Six Sigma is een managementstrategie die wordt gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit en de resultaten van bedrijfsprocessen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het opsporen van fouten en belemmeringen in de processen die binnen een bedrijf aanwezig zijn. Deze fouten of defecten moeten worden opgelost en verwijdert uit het bedrijfsproces zodat een optimale situatie ontstaat. Een optimale situatie is echter een utopie. Niet elke fout is te voorkomen en niet elke fout kan worden opgelost. Six sigma is een term die in het Nederland vertaald zou kunnen worden met ‘zes sigma’. Het woord sigma is ontleend uit het Grieks. Sigma is een letter die wordt gebruikt om standaarddeviatie aan te geven.  Six Sigma tolereert een zeer klein percentage fouten. Dit percentage is 0,00034%. Als een bedrijfsproces Six Sigma is zijn daardoor 99,99966% van alle producten die worden geproduceerd foutloos. Dit komt neer op 3,4 fouten per miljoen producten. Six Sigma is daardoor een ambitieus streven.

Six Sigma is oorspronkelijk in 1986 ontwikkelt in de Verenigde Staten door Motorola. Tegenwoordig wordt het door veel bedrijven toegepast. Six Sigma bestaat uit verschillende kwaliteitsmanagementmethodes. Binnen een organisatie zijn verschillende mensen aanwezig die methodes implementeren. Net als in de vechtsport zijn hier verschillende banden aan gekoppeld. Hierdoor heb je binnen een organisatie experts die een speciale titel krijgen zoals bijvoorbeeld de Master Black Belt, Black Belt en Green Belt. Deze verschillende banden zijn gekoppeld aan de ervaring van de persoon met betrekking tot een specifieke kwaliteitsmanagementmethode. Zo zijn Master Black Belts de kennisbewaarders. Daarnaast kunnen een Black Belt of Green Belt worden ingezet als projectleider.

Binnen een organisatie kunnen verschillende Six Sigma projecten worden uitgevoerd. Deze projecten zijn duidelijk omschreven. Daarnaast zijn er ook duidelijk doelen geformuleerd die gericht zijn op het verlagen van kosten of het verhogen van de winst. Een Six Sigma project wordt uitgevoerd aan de hand van een duidelijke volgorde van stappen (DMAIC).

Lean Six Sigma
Lean en Six Sigma worden ook wel samen genoemd in één term ‘Lean Six Sigma’. Deze term omvat twee populaire verbeterprocessen voor bedrijven. Lean manufacturing is vooral gericht op het optimaliseren van het bedrijfsproces door het aanpakken van verspilling. Door het aanpakken van verspilling wordt het netto resultaat hoger van een organisatie. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle processen die er op gericht zijn om aan de wensen van de klant te voldoen. Alle processen die daar niet mee verband houden of die daarin zelfs belemmerend of vertragend werken worden nauwkeurig aangepakt. De wens van de klant staat voorop. Daarnaast wordt bij Lean manufacturing ook gestreefd naar een korte doorlooptijd. Producten moeten snel, effectief en op tijd worden geproduceerd. Hierbij moet worden voorkomen dat er veel voorraad ontstaat.

Six Sigma is gekoppeld aan Lean omdat tijdens Lean manufacturing verschillende projecten moeten worden uitgevoerd ter verbetering van het productieproces. Hiervoor is een duidelijke hiërarchie nodig. Daarnaast moet ook transparant zijn wie welke kennis heeft en hoe deze het beste kan worden ingezet om de beoogde doelen te behalen. Deze duidelijke structuur wordt geboden door  Six Sigma. Kennis en ervaring is binnen de organisatie geborgd en er zijn duidelijke afspraken gemaakt welke projecten moeten worden uitgevoerd binnen een bepaalde tijd en met een duidelijk kostenplaatje. Daarnaast maakt Six Sigma ook duidelijk uit welke deelstappen een project moet bestaan. Six Sigma streeft net als Lean manufacturing naar een optimaal productieproces.

Doelstellingen Lean Six Sigma
De producten die worden geproduceerd volgens Lean Six Sigma moeten zo goed als foutloos zijn en perfect zijn afgestemd op de wensen van de klant. Daarbij moet een zo klein mogelijke voorraad worden bijgehouden en de doorlooptijd moet optimaal zijn. Verder moet het productieproces zo zijn ingericht dat alle bedrijfsprocessen een toegevoegde waarde hebben voor het product en de klant. Alle processen die hiermee in strijd zijn moeten worden geëlimineerd. Deze processen moeten echter niet Ad Hoc plaatsvinden maar moeten een onderdeel vormen van een organisatie die gericht is op een continue proces van verbetering. Kennis moet worden geborgd en werknemers en managers moeten ingezet worden op de gebieden waar ze kennis en ervaring in hebben. Een duidelijke hiërarchie in projecten kan er voor zorgen dat eventuele problemen en verbeterprocessen effectief kunnen worden geïmplementeerd en geëvalueerd.