Wat is sign-on bonus of sign-on fee?

Een sign-on bonus, signing bonus, signing-on bonus of sign-on fee is een eenmalig bedrag dat door een werkgever aan een startende werknemer wordt betaald als speciale arbeidsvoorwaarde om het voor een werknemer aantrekkelijker te maken om een overstap te maken naar een andere werkgever. Letterlijk zou je signing bonus kunnen vertalen met tekengeld, kortom geld om een contract te tekenen. In de praktijk worden verschillende termen voor deze bonus gebruikt zoals: signing-on bonus, signing bonus, sign-on bonus of sign-on fee. Deze benamingen voor de specifieke bonus worden door elkaar toegepast.

Er zijn verschillende redenen voor een werkgever om een sign-on bonus te betalen maar deze redenen hebben allemaal te maken met het werven van nieuwe werknemers voor bepaalde posities binnen het bedrijf. Een sign-on bonus wordt vooral geboden als functies moeilijk ingevuld kunnen worden met het aanbod op de arbeidsmarkt. Voor sommige sollicitanten kan een sign-on bonus er voor zorgen dat ze over de drempel heen durven te stappen en afscheid nemen van hun huidige werkgever om in dienst te treden bij een nieuwe werkgever.

Wanneer wordt een sign-on bonus geboden?

Een sign-on bonus kan een kandidaat overtuigen om voor organisatie te kiezen. Het is echter een eenmalige bonus en wordt vooral geboden aan ervaren krachten of personeel voor managementfuncties. Een sign-on bonus wordt geboden aan een kandidaat die over de streep getrokken moet worden omdat hij of zijn over de juiste kwaliteiten beschikt om een functie te bekleden. Niet voor elke functie wordt dus een sign-on bonus geboden. Voor productiefuncties of andere functies waarvoor voldoende personeel beschikbaar is zal deze bonus niet in beeld komen.

Mensen die echter al een bepaalde carrière hebben opgebouwd kunnen wel in sommige gevallen voor een sign-on bonus in aanmerking komen. Deze bonussen zijn persoonsgebonden. Alleen de persoon die dus gaat starten krijgt de sign on bonus. Aan de vestrekking van dit bedrag kunnen wel voorwaarden worden gesteld. Zo kan van iemand die de bonus ontvangt wel worden gevraagd om gedurende een bepaalde periode voor het bedrijf te werken. Ook kan de sign-on bonus worden verrekend met het salaris in de daarop volgende maanden. Iemand kan met een sign-on bonus eerst een bonusbedrag ontvangen en in de volgende maanden bijvoorbeeld een iets lager salaris.

Hoe hoog is een sign-on bonus?

De hoogte van een sign-on bonus kan verschillen. Er zijn geen exacte regels voorgeschreven voor deze bonus. Over het algemeen worden voor functies in het middlemanagement en top managment sign-on fees betaald van rond de 20 procent van het bruto jaarsalaris dat voor de functie is overeengekomen. De hoogte kan verschillen. Soms kunnen managers door de overstap een bonus hebben gemist. Daardoor kan de sign-on fee hoger worden. De hoogte van dit bedrag kan tussen de toekomstige werknemer en werkgever worden vastgesteld. Het is belangrijk om de afspraken hierover wel duidelijk op papier te zetten. Dan kan er later geen verwarring ontstaan.