Wat is een orderportefeuille?

Orderportefeuille is het totaal aan opdrachten dat een bedrijf gegund heeft gekregen en nog moet uitvoeren of moet afronden. Een orderportefeuille maakt duidelijk welke toekomst een bedrijf tegemoet gaat. Een goed gevulde orderportefeuille kan voor een bedrijf een bepaalde toekomstzekerheid bieden. Daarnaast kan een goed gevulde orderportefeuille er voor zorgen dat een bedrijf opdrachten moet afslaan of juist haar productie kan opvoeren.

Orderportefeuille en werkgelegenheid
De omvang van de orderportefeuille is ook een belangrijk aspect voor de personeelsbezetting binnen een bedrijf. Als de orderportefeuille gering is dan zal een bedrijf er voor moeten zorgen dat deze zo snel mogelijk weer op niveau is anders bestaat er de kans dat er onvoldoende werk is om het personeel van voldoende taken te voorzien.

Aan de andere kant kan een te grote orderportefeuille er voor zorgen dat er een druk komt te staan op de personeelsplanning. Bedrijven kunnen besluiten om personeel te laten overwerken of ze nemen tijdelijk extra personeel aan. Zo kan het personeel op de loonlijst verder worden uitgebouwd door tijdelijke contracten te verstrekken. De flexibele schil van een bedrijf kan zo ook worden vergroot. De flexibele schil van een bedrijf bestaat echter in de praktijk ook vaak uit uitzendkrachten en gedetacheerd personeel.

Uitzendkrachten en andere flexkrachten
Veel bedrijven kiezen er voor om de opdrachten uit de orderportefeuille succesvol te voltooien met uitzendkrachten en detacheringspersoneel. Dit gebeurd vooral wanneer er sprake is van een piekproductie of een tijdelijke stijging van het aantal orders in de orderportefeuille. Deze krachten worden echter ingeleend en komen dus niet rechtstreeks in dienst van het bedrijf. Een rechtstreekse overname van uitzendkrachten en deta-krachten is echter vaak wel mogelijk indien het uitzendbureau of detacheringsbureau hier een bepaalde werving en selectiefee voor ontvangt. Daarnaast kan uitzendpersoneel en detacheringspersoneel vaak ook kosteloos worden overgenomen als ze een bepaalde periode zijn ingeleend door het bedrijf. 

Zzp’ers
Sommige bedrijven lossen een piekproductie ten gevolge van een overvolle orderportefeuille op door het inzetten van onderaannemers. Dat laatste gebeurd bijvoorbeeld veel in de bouw en de techniek. Zelfstandigen zonder personeel, de zogenaamde zzp’ers, worden ook steeds vaker ingezet om bedrijven te helpen met het afronden van de orders uit de orderportefeuille. Zelfstandigen zonder personeel zijn in feite kleine bedrijven die dikwijls over een bepaald specialisme beschikken in bijvoorbeeld de bouw en de techniek. Dat zorgt er voor dat aannemers zzp’ers vaak inzetten voor een specifieke klus of specifiek werk. Ook dat werk kan beschreven zijn in de orders van de orderportefeuille van het bedrijf.

Ondernemersvertrouwen en de orderportefeuille
Als men kijkt naar de economie en het ondernemersklimaat dan kijkt men ook voor naar de orderportefeuilles van ondernemers. Goedgevulde orderportefeuilles zorgen er namelijk voor dat ondernemers vertrouwen hebben in de toekomst. Als ondernemers regelmatig doormiddel van een offerte een opdracht binnen halen dan geeft hun dat een goed gevoel. Ze merken dat klanten opdrachten aan het bedrijf gunnen en dat geeft een gevoel van zekerheid. Het zorgt er voor dat ondernemers de toekomst met meer vertrouwen tegemoet gaan en dat sterkt het ondernemersvertrouwen.

Hoe ontstaat een orderportefeuille?
Een bedrijf krijgt meestal niet automatisch een goedgevulde orderportefeuille. De meeste bedrijven moeten hier wel degelijk werk voor verrichten. Bedrijven moeten er namelijk voor zorgen dat potentiële klanten en bestaande klanten weer (opnieuw) er voor kiezen om opdrachten bij het bedrijf uit te zetten. Daarvoor is vaak marketing nodig en sales. Verkopers en een marketingafdeling moeten er voor zorgen dat het bedrijf goed bekend komt te staan onder de (potentiële) klanten.

Daarnaast moeten ze natuurlijk ook producten leveren die aantrekkelijk zijn voor klanten. Daarbij kan men kijken naar de prijs en de kwaliteit. Ook zorgen innovatieve producten die oplossingen bieden voor bestaande problemen vaak voor een grote aantrekkingskracht. Verkopers moeten natuurlijk ook hun oren en ogen goed openhouden voor ontwikkelingen in de markt. Als klanten weer bepaalde projecten gaan uitvoeren dan kan een bedrijf met een goede offerte trachten om (een deel van) de opdracht uit te voeren. Als een bedrijf de opdracht dan gegund krijgt neemt de orderportefeuille weer toe.

Oderstroom uit de orderportefeuilles
Een orderportefeuille blijft overigens niet automatisch gevuld en kan het ondernemersvertrouwen wel versterken maar de toekomst van een bedrijf niet verzekeren. Er moet namelijk een regelmatige stroom van nieuwe opdrachten de orderportefeuille binnenstromen om er voor te zorgen dat een bedrijf ook de komende tijd voldoende werk heeft. Verkopers en marketingmedewerkers moeten zich daarvoor inzetten evenals tekenaars en werkvoorbereiders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van interessante offertes. Gezamenlijk zorgt een groot deel van het middenkader van het bedrijf er voor dat de orderportefeuille gevuld blijft. De werkvloer zorgt er overigens voor dat het werk uit de orderportefeuille daadwerkelijk wordt afgerond. Zo wordt de orderstroom in een bedrijf afgehandeld en wijzigt de hoeveelheid werk in de orderportefeuille voortdurend.