Wat is een Multi Moment Opname?

Multi Moment Opname (MMO) is een onderzoek waarbij alle activiteiten binnen een bedrijf worden geïnventariseerd in een bepaalde periode om inzicht te krijgen hoe snel en efficiënt processen verlopen. Met een Multimomentopname wordt dus in kaart gebracht hoe effectief het bedrijf en alle schakels en afdelingen binnen een bedrijf functioneren. Daarbij wordt met name gekeken naar de factor tijd. Doormiddel van een multi moment opname wordt duidelijk hoeveel tijd de verschillende werkzaamheden kosten. De factor tijd is voor veel bedrijven een belangrijke factor omdat tijdverspilling vaak direct verband houdt met geldverspilling.

Bedrijfsprocessen die onnodig lang duren zijn vaak voor zowel het bedrijf als het personeel niet prettig. Daarom is een multimomentopname voor zowel de leidinggevenden als het uitvoerende personeel een nuttig middel om het bedrijf te optimaliseren. De doelstelling van een multi moment opname is positief. Uit een MMO kunnen verschillende verbeterplannen voortkomen. Deze verbeterplannen kunnen door een bedrijf worden geïmplementeerd in overleg met het personeel. Na de implementatie kunnen de veranderingen worden beoordeeld en geëvalueerd doormiddel van een nieuwe multimomentopname.

Hoe wordt een Multi Moment Opname uitgevoerd?

Tijdens een multimomentopname wordt gedurende een bepaalde periode alle activiteiten geregistreerd met behulp van tijdregistratie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een extern bedrijf met onpartijdige deskundigen die in een tijdsbestek de handelingen van werknemers registreren. De werknemers worden beoordeeld op basis van de duur van de werkzaamheden die worden gedaan. Werknemers kunnen dit overigens als onprettig ervaren daarom is het heel belangrijk dat voorafgaand aan een MMO een duidelijke uitleg wordt gegeven over de doelstelling van de multimomentopname. Deze doelstelling is dus niet gericht op het beoordelen of veroordelen van werknemers  maar juist op het optimaliseren van het bedrijfsproces.

Dat bepaalde processen en werkzaamheden langer duren kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met slecht gereedschap of een Arbo technisch onverantwoorde werkplek. Sommige processen en werkzaamheden dragen overigens niet bij aan de productie en zijn per definitie nutteloos. Tijdens een multimomentopname worden werkzaamheden en handelingen ingedeeld in verschillende categorieën waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een handeling die direct waarde toevoegt, indirect waarde toevoegt of geen waarde toevoegt aan het proces en het resultaat. Deze handelingen worden met het bedrijf besproken door de organisatie die de MMO heeft uitgevoerd. Op basis daarvan kunnen beslissingen worden gemaakt of bedrijfsprocessen moeten wijzigen.

Lean management

Een multimomentopname heeft veel raakvlakken met lean management en lean manufacturing. In feite worden in lean management ook onderzoeken gedaan naar verspilling binnen het bedrijf. Tijd wordt binnen lean management ook een verspillingsvorm genoemd als niet effectief met tijd wordt omgegaan. Daarom zou een MMO binnen een organisatie die de lean principes nastreeft zeker een goede stap kunnen zijn in het bestrijden van tijdverspilling.