Wat is Deltalinqs?

Deltalinqs is een ondernemersvereniging die de gezamenlijke belangen behartigd van industriële bedrijven en logistieke bedrijven die gevestigd zijn in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het hoofdkantoor van Deltalinqs is gevestigd in PortCity II op de 4e etage (Waalhaven) te Rotterdam. Deltalinqs is een organisatie die een groot aantal leden bevat. Bij de organisatie zijn meer dan 750 bedrijven en organisaties aangesloten. Deze bedrijven zijn actief in 14 sectoren. In totaal werken bij alle bedrijven die aangesloten zijn bij Deltalinqs meer dan 90.000 werknemers. Ongeveer 95 procent van alle ondernemers in de Mainport Rotterdam is aangesloten bij Deltalinqs. De ondernemersvereniging heeft zelf ongeveer 20 medewerkers in dienst.

Wat doet Deltalinqs?
Deltalinqs is een organisatie die zich richt op alles wat het verbeteren van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven en het industriegebied aldaar ten goede komt. Daarbij richt Deltalinqs zich niet alleen op de ondernemingen. Ook de omgeving en de mensen die daar wonen zijn voor Deltalinqs belangrijk. Deltalinqs streeft naar een maatschappelijk en politiek draagvlak in de directe omgeving. Dit draagvlak is van belang voor de activiteiten die deelnemers van de ondernemersvereniging Deltalinqs willen ontplooien.  Deltalinqs verspreid informatie via het kennisnetwerk van de Deltalinqs University. De Deltalinqs University bevat kennis en informatie over veiligheid en milieu en is toegankelijk voor alle leden van Deltalinqs. De ondernemersvereniging zet zich dus in voor het verspreiden van relevante informatie voor haar deelnemers. Deze informatie gaat over de volgende aspecten:

  • veiligheid
  • milieu
  • infrastructuur
  • arbeidsmarkt

Naast het verspreiden en delen van informatie zorgt Deltalinqs ook voor het opkomen voor belangen van haar deelnemers. Daarvoor is overleg en voorlichting nodig. Deltalinqs heeft regelmatig contact met het havenbeheer en verschillende andere organisaties in de regio die een belangrijke invloed hebben op de hiervoor genoemde onderwerpen. Tot slot zet Deltalinqs zich ook in voor het bevorderen van de instroom van jonge arbeidskrachten met een technische achtergrond in het havengebied. Er zijn namelijk regelmatig nieuwe technische krachten nodig in de haven en de industriële bedrijven daar om heen. Deltalinqs zet zich in om haar deelnemers te voorzien van nieuwe technici door de contacten met de spelers op de arbeidsmarkt te onderhouden en uit te breiden.